BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Eksport jako czynnik rozwoju województw wschodniego pogranicza Polski
Exports as a Factor in the Development of Poland's Eastern Borderland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 86, s. 43-50, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Rozwój społeczno-gospodarczy, Region przygraniczny
Foreign trade, Export, Social economic development, Border areas
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka i analiza eksportu województw wschodniego pogranicza Polski w ujęciu wartościowym, a także ocena jego znaczenia dla rozwoju regionu.(fragment tekstu)

The article explores the issues of foreign trade with a particular focus on exports. The research covers Poland's eastern borderland, ranging over Podlaskie, Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships. The purpose of the research is to describe and analyze exports in the peripheral regions located directly on the eastern border of Poland, and to assess the significance of exports for the development of the area concerned. In the research, the author uses the statistical data analysis method and the descriptive method with elements of deductive reasoning. The studies have shown a growth in commodity exports between 2010 and 2013, and an increasing openness of the economies of the voivodeships concerned to foreign contracts. Despite this, exports have little significance for these economies. Therefore, exports may not be treated as the only factor that determines this area's social and economic development or that will bridge the developmental gap between this and other regions of Poland and the EU. The regions of Poland's eastern borderland are poor at utilizing their geographic location for the purposes of trading with foreign markets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dostęp: kwiecień 2016.
 2. Brzęczek-Nester D. 2015. Polski eksport w latach 1999-2014 - kluczowe tendencje w ujęciach ilościowym, branżowym i geograficznym, w: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? Red. B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, M. Domiter. Wrocław, Wydaw. UE Wroc., 19-20.
 3. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. 2011. Handel zagraniczny województwa lubelskiego, w: Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego. Red. P. Ciżkowicz, P. Opala. Warszawa, Wydaw. Ernst & Young, 153.
 4. Golejewska A. 2012. Eksport jako czynnik rozwoju regionalnego. Aspekt teoretyczny. Zarządz. Fin. 1(2), 277.
 5. GUS. 2011-2014. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w roku 2010, 2011, 2012 i 2013. Warszawa, GUS.
 6. GUS. 2012. Rocznik Statystyczny Przemysłu. Warszawa, GUS.
 7. GUS. 2014. Rocznik Statystyczny Przemysłu. Warszawa, GUS.
 8. Instytut Morski w Gdańsku. 2011-2014. Gospodarka Morska, Przegląd Statystyczny 2010-2013. Gdańsk, Instytut Morski.
 9. Malkowska A. 2013. Strategia rozwoju euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego. Pr. Nauk. UE Wroc. 307, 353-362.
 10. Malkowski A. 2013. Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjnego regionu transgranicznego na przykładzie programu operacyjnego współpracy transgranicznej R. Pr. Nauk. UE Wroc. 315(1), 513-522.
 11. Malkowski A., Malkowska A. 2014. Liberalizacja wymiany handlowej w kontekście procesów globalizacji gospodarki światowej. Zesz. Nauk. USzczec. Współcz. Probl. Ekonom., Globalizacja. Liberalizacja. Etyka 8, 131-142.
 12. Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 2013. Województwo podkarpackie - inwestycje i handel zagraniczny, http://monitoruj.podkarpackie.pl/Grafika/Menu%20glowne/Aktualnosci/Opracowania, dostęp: kwiecień 2016.
 13. Winogrodzki W. 2014. Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia, http://rodm-bialystok.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wymiana-gospodarcza- -woj-podlaskiego-z-zagranica-stan-perspektywy-zagrozenia-WWinogrodzki.pdf, dostęp: kwiecień 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.86.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu