BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozubek Remigiusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacje społecznie odpowiedzialne a kompetencje miękkie pracowników przedsiębiorstwa
Socially Responsible Innovation and Soft Skills of the Company's Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 225-236, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Społeczna odpowiedzialność, Kompetencje pracownicze, Kompetencje miękkie
Innovations, Social Responsibility, Employees competencies, Soft competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi część większego cyklu, a przedstawiona w nim została część wyników badań zaprojektowanych i przeprowadzonych przez zespół specjalistów Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. Praca zwiera wprowadzenie teoretyczne do tematyki społecznie odpowiedzialnych innowacji, krótki opis metodologii prowadzenia badania oraz analizę wyników badań w zakresie wiedzy i opinii pracowników przedsiębiorstwa na temat społecznie odpowiedzialnych innowacji w odniesieniu do charakterystyki przedsiębiorstwa oraz ich powiązanie z kompetencjami miękkimi pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article is part of a larger cycle, and presents a part of the results of studies designed and conducted by a team of specialists in the Department of Applied Social Sciences. The work contains theoretical introduction to the topic of socially responsible innovation, a brief description of the methodology of the study and analysis of the results of research in the field of knowledge and opinions of the company's employees on socially responsible innovation in relation to the characteristics of the company and its relationship with the employees soft skills. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz A.: Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarzadzaniu projektami. Strefa PMI, nr 9, czerwiec 2015.
  2. Drucker P.F.: Innovation and Entrepreneurship. Butterworth-Heinemann, Oxford 2007.
  3. Kuzior A.: Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Belianum, Banska Bystrica 2014.
  4. Kwiecińska-Zdrenka M.: Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych. UMK, Toruń 2013.
  5. Laszlo Ch.: Firma zrównoważonego rozwoju. Studio Emka, Warszawa 2008.
  6. Makuch Ł.: Na drodze do równowagi, [w:] Brief: Zrównoważony rozwój, wyzwanie i szansa dla biznesu, promotion suplement. "Harvard Business Review Polska", 2010.
  7. OECD: Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD Eurostat, Paryż 2005.
  8. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarzadzania przedsię-biorstwem. C.H. Beck, Warszawa 2014
  9. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu