BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądzyński Jacek (University of Lodz)
Tytuł
Private Operators in The Local Markets of Public Services
Podmioty prywatne na lokalnym rynku usług publicznych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 106-117, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Gmina, Współpraca, Konkurencja
District, Cooperation, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego "Władza lokalna między państwem, społeczeństwem a rynkiem: współpraca i konkurencja", który został zrealizowany na zlecenie i ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem analizy są opinie respondentów (przedstawicieli władz gminnych oraz prywatnych przedsiębiorców) na temat udziału podmiotów prywatnych w lokalnym rynku usług publicznych. Zaprezentowany materiał pozwolił na sformułowanie istotnych wniosków dotyczących poziomu zaangażowania podmiotów prywatnych w świadczenie usług zaspokajających potrzeby gminy, jej podmiotów i mieszkańców, relacji zachodzących na tym rynku oraz głównych barier w angażowaniu się podmiotów prywatnych w tego typu działalność(abstrakt oryginalny)

The article presents selected results of research carried out as a part of the research project "Local authority between the state, society and the market: cooperation and competition", which was conducted at the commission of the Ministry of Science and Higher Education and was financed with its means. The subject of the analysis are opinions of respondents (representatives of communes' authorities and private entrepreneurs) concerning the participation of private operators in the local market of public services. Presented material allowed to formulate significant conclusions regarding the level of involvement of private operators in providing services that would meet the needs of a commune, its entities and inhabitants, relations that are present at this market and the main barriers of the involvement of private operators in this type of activity(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Act of 9 January 2009 on concession for construction works or services, Journal of Laws, No 19, item 101. as amended.
  2. Act of 10 June 1994 on public procurement, Journal of Laws, No. 76, item 344, as amended.
  3. Act of 19 December 2008 on public-private partnership, Journal of Laws, No. 19, item 100, as amended.
  4. Act of 27 August 2009 on public finance, Journal of Laws, No. 157, item 1240 as amended.
  5. Act of 28 July 2005 on public-private partnership, Journal of Laws, No. 169, item 1420, as amended.
  6. Act of 29 January 2004 on public procurement law, Journal of Laws, No. 19, item 177, as amended.
  7. Krajewski K., 2013, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę, IPiS, Warszawa.
  8. Osborne D., Gaebler T., 2005, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
  9. Sadowy M., Grzymała Z., 2007, Problemy zarządzania gospodarką komunalną, [in:] A. Zalewski (ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
  10. Savas E.S., 1992, Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  11. Sześciło D., 2014, Rynek. Prywatyzacja. Interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  12. Wojciechowski E., 2012, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  13. Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J., 2014, Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  14. Zalewski A. (ed.), 2007, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
  15. Zawicki M., 2013, Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu