BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartłomowicz Tomasz (Wrocław University of Economics), Cheba Katarzyna (West Pomeranian University of Technology in Szczecin)
Tytuł
Multidimensional Comparative Analysis of The European Union Countries in The Field of Sustainable Development
Wielowymiarowa analiza porównawcza państw unii europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 118-126, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Skalowanie wielowymiarowe, Rozwój zrównoważony, Wskaźniki ekonomiczne
Multidimensional scaling, Sustainable development, Economic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej. Podstawę badania stanowiły dane zgromadzone w bazie Eurostat, które przez Komisję Europejską wykorzystywane są do monitorowania realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. W celu określenia podobieństw oraz różnic w poziomie rozwoju państw Unii w badanym obszarze wykorzystano metodę skalowania wielowymiarowego. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie krajów podobnych, jak i różniących się ze względu na wyznaczone wymiary. Zidentyfikowano również kraje, których zrównoważony rozwój jest najbliższy obiektowi wzorcowemu, oraz te, których dotychczasowy rozwój zbliżony jest do tzw. antywzorca. W obliczeniach wykorzystane zostało środowisko oraz pakiety programu R(abstrakt oryginalny)

The subject of the study is a comparative analysis of the level of sustainable development of the European Union. The basis of the study was the data collected in the Eurostat database, which the European Commission uses to monitor the implementation of the objectives of EU Sustainable Development Strategy. In order to determine similarities and differences in the level of development of EU countries in the study area, a method of multidimensional scaling was used. The obtained results allowed to identify similar as well as different countries because of their designated sizes. There were also identified countries whose sustainability is the closest to the object of reference and those whose previous development is similar to antipattern. In the calculations the environment and packages of R program were used(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borg I., Groenen P., 2005, Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications, vol. 2, Springer-Verlag, New York.
 2. Cox T.F., Cox M.A., 1994, Multidimensional Scaling, Chapman and Hall, London.
 3. Gatnar G., Walesiak M., 2004, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Gatnar E., Walesiak M., 2011, Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Grabinski T. 1992, Metody taksonometrii, PWE, Warszawa.
 6. Green P.E., Rao V.R., 1972, Applied Multidimensional Scaling, Holt and Winston, New York.
 7. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., 1995, Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 8. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, no. 4.
 9. Hellwig Z., 1981, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [ed:] W. Welfe, Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE Warszawa.
 10. Herfindahl O.C., 1950, Concentration in the U.S. Steel Industry, unpublished doctoral dissertation, Columbia University.
 11. Hirschman A.O., 1964, The Paternity of an index, American Economic Review, vol. 54.
 12. Kruskal J.B., 1964, Multidemensional Scaling by Optimizing Goodness of Fit to a Nonmetric Hypothesis, Psychometrika, no. 29.
 13. R Development Core Team, 2011, R: A Language and Environment for Statistical Computing,
 14. R Foundation for Statistical Computing, URL: http://cran.r-project.org/.
 15. Walesiak M., Gatnar E. (eds.), 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
 16. Walesiak M., 2006, Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 17. Walesiak M., 2016, Visualization of linear ordering results for metric data with the application of multidimensional scaling, Ekonometria 2(52), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Walesiak M., 2017, Wizualizacja wyników porządkowania liniowego dla danych porządkowych z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego, Przegląd Statystyczny, iss. 1(2017), Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Warszawa.
 19. Walesiak M., Dudek A., 2015, clusterSim R package, URL: https://cran.r-project.org/web/packages/clusterSim/.
 20. Walesiak M., Dudek A., 2016, Wybór optymalnej procedury skalowania wielowymiarowego dla danych metrycznych z wykorzystaniem programu R, an article presented at the conference "Multivariate Statistical Analysis MSA 2016", Łódź.
 21. Woźniak A., Sikora J., 2006, Wykorzystanie skalowania wielowymiarowego w analizie potencjału infrastrukturalnego gospodarstw rolnych w wybranych gminach województwa małopolskiego, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, no. 3/2.
 22. Zaborski. A., 2001, Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu