BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małys Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sieci biznesowe a kultura organizacyjna
Business Networks and Organisational Culture
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 217-221, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Organizacje sieciowe, Podejście sieciowe
Organisational culture, Network organisations, Network approach
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule podjęto próbę rozważań, czy możliwa jest analiza kultury organizacyjnej na poziomie sieci biznesowych. Zaprezentowano koncepcję sieci biznesowych z uwzględnieniem ich dwóch form - sieci powstających w sposób ewolucyjny oraz strategicznych sieci biznesowych. Przedstawiono również wybrane rozważania na temat kultury organizacyjnej z perspektywy sieciowej. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to consider whether it is possible to analyse the organizational culture of business networks. The concept of business networks is presented, including their two forms - the networks formed in an evolutionary way and strategic business networks. Moreover, selected reflections on organizational culture from the perspective of the network are analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, J.C. i Narus, J.A. (1984). A Model of the Distributor's Perspective of Distributor-Manufacturer Working Relationships. The Journal of Marketing, 48 (4), Autumn.
 2. Deszczyński, B. (2014). Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa. Studia Oeconomica Posnaniensia, 11, 25-44.
 3. Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management. Gospodarka Narodowa, 3 (283), 73-104.
 4. Easton, G. (1992). Industrial Networks: A Review. W: B. Alexsson, G. Easton (red.), Industial Networks: A New View of Reality. Londyn: Routledge.
 5. Fonfara, K. (2012). The interpretation of business networks. W: K. Fonfara (red.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process. Poznań: Poznań University of Economics Press.
 6. Fonfara, K. (2014). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, III wydanie zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Ford, D. (1984). Buyer-Seller Relationships in International Industrial Markets. Industrial Marketing Management, 13 (2).
 8. Gulati, R., Nohria, N. i Zaheer, A. (2000). Strategic Networks. Strategic Management Journal, 21 (3), March.
 9. Håkansson, H. i Ford, D. (2002). How should companies interact in business networks? Journal of Business Research, 55, February.
 10. Håkansson, H. i Snehota, I. (1995). Analysing Business Relationships. W: H. Håkansson, I. Snehota (red.), Developing Relationships in Business Networks. Londyn: Routlege.
 11. Hauke, A. i Fonfara, K. (2009). Podstawy teoretyczne podejścia sieciowego. W: K. Fonfara (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Jarillo, J.C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 9 (1).
 13. Kawa, A. i Pierański, B. (2015). Świadomość sieciowa we współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań. Przegląd Organizacji, 12, 21-27.
 14. Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Małys, Ł. (2013). Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Małys, Ł. (2014). Kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi na rynkach zagranicznych a wyniki przedsiębiorstwa. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (11), 103-121.
 17. Małys, Ł. i Berckhan, R. (2016). Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach.
 18. Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 19. Ratajczak-Mrozek, M. i Herbeć, M. (2016). To be independent or balance interdependence? Policy implications for micro and small enterprises. IMP Journal, 10 (2), 260-275.
 20. Schein, E.H. (2004). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons.
 21. Sikorski, C. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Światowiec-Szczepańska, J. (2016). Sieci korporacyjne w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 444, 490-499.
 23. Świerczek, A. (2006). Sieć firm jako podstawa kształtowania organizacji sieciowej. Przegląd Organizacji, 10.
 24. Zbiegień-Maciąg, L. (2013). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu