BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Housing Conditions and the Use of Alternative Energy Sources in Households of Senior Citizens in Poland
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2017, nr 29, s. 139-160, tab.,bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ludzie starsi, Mieszkania, Odnawialne źródła energii
Households, Elderly people, Dwellings, Renewable energy sources
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D23, Q42, Q48.
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Aim/purpose - The article aims to show the housing situation, satisfaction with housing conditions and place of residence, and the use of renewable energy sources in urban households of Polish seniors. Design/methodology/approach - Direct research in the form of a survey questionnaire was carried out on a sample of 2537 households in 2014-2015 in ten Polish cities of various populations and sizes. In accordance with the research assumptions, the sample included persons over 65 years of age who took independent purchasing decisions in the market. In order to select the sample, the selective quota sampling procedure was used. The survey was conducted among participants of the University of the Third Age at state universities in: Warsaw, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Katowice, Lublin, Białystok, Toruń and Wrocław, as well as among members of parochial clubs in parishes located in the Archdioceses of Warsaw, Kraków, Łódź, Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań, Wrocław and the Dioceses of Warsaw-Praga and Toruń. Findings - The survey reveals that more than half of seniors' households are satisfied with both the place of residence and housing conditions. The use of RES in seniors' households looks slightly worse. Only 1.5% of all the surveyed households of persons aged 65+ invest in alternative energy sources to produce electricity and heat. Financial problems are the key barrier to the development of RES-related projects in their households. Research implications/limitations - Given the limited financial capacities, the study of housing conditions and the use of RES among people aged 65+ was confined solely to seniors' households in the largest Polish cities. In those households, a relatively low share of RES often results from inadequate technical conditions for the connection of RES installations. Rural households generate slightly more electricity and heat from RES Originality/value/contribution - This is one of the first studies published in Poland that attempt to provide some insight on RES used in urban households of people aged 65+.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bremdal B.A. (2011): Prosumer oriented business in the energy market. Energy and Finance Conference in Rotterdam, October 5-6, The Erasmus School of Economics, Rotterdam.
 2. Burchard-Dziubińska M. (2015): Prosument na rynku energii w Polsce - próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych. "Gospodarka w Praktyce i Teorii", No. 4, pp. 5-19.
 3. Derski B. (2016): OZE konkurują już z gazem i węglem. http://wysokienapiecie.pl/oze/ 1431-oze-konkuruja-juz-z-gazem-i-weglem (access: 10.08.2016).
 4. European Commission (2016): Country datasheets. http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/ country (access: 10.08.2016).
 5. Eurostat (2016): Renewables shares summary. Statistics-explained. http://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/File:Renewables_shares_summary_new.png (access: 10.08.2016).
 6. GUS (2011): Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 roku. Warszawa.
 7. Hajduk M.T., Zalega T. (2013): Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych. "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", No. 2(17), pp. 78-88.
 8. Korzeniewski W. (2008): Funkcje mieszkania w życiu rodziny i rozwoju społeczno- -gospodarczym. "Przegląd Budowlany", No. 3, pp. 26-30.
 9. Krześniak E., Hanas I. (2015): Ustawa OZE szanse i ryzyka dla przedsiębiorców. "Czysta Energia", No. 5, pp. 18-19.
 10. Kulesza H. (2002): Trudne problemy mieszkalnictwa. "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", No. 4, pp. 45-46.
 11. Kusińska A. (2009): Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989- 2009. "Handel Wewnętrzny", No. 4-5, pp. 33-43.
 12. McLuhan M., Nevitt B. (1972): Take today - the executive as dropout. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego.
 13. Nazari M.H., Costello Z., Feizollahi M.J., Grijalva S., Egerstedt M. (2014): Distributed frequency control of prosumer-based electric energy systems. "IEEE Transactions on Power Systems" November, Vol. 29, Iss. 6, pp. 1-9.
 14. Quaschning V. (2008): Erneuberbare Energie und Klimaschutz. Carl Hanser Verlag, München.
 15. Rogall K. (2010): Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Warszawa.
 16. Schoor T. van der, Scholtens B. (2015): Power to the people: Local community initiatives and the transition to sustainable energy. "Renewable and Sustainable Energy
 17. Reviews" March, Vol. 43, pp. 666-675. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2015 r., poz. 478.
 18. Wiśniewski G. (2015): Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dotyczące energii z OZE? http://odnawialny.blogspot.com (access: 10.08.2016).
 19. Zalega T. (2012): Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. PWE, Warszawa.
 20. Zalega T. (2013): Mieszkanie i warunki lokalowe miejskich gospodarstw domowych w Polsce. "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", No. 104, pp. 157-170.
 21. Zalega T. (2015): New consumer trends. In: Towards a green economy. From ideas to practice. Ed. M. Burchard-Dziubińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Zalega T. (2016): Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa. [www 1] http://www.pasywny-budynek.pl/dom/wykorzystanie-odnawialnych-zrodelenergii (access: 10.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/jem.2017.29.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu