BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak Barbara (Uniwersytet Śląski), Leśniak Marek (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Z badań nad czynnikami wpływającymi na podejmowanie decyzji o wymiarze kary
On the Research Into Factors Influencing Judges Decisions About Punishment
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 261-273, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Proces podejmowania decyzji, Prawo karne
Decision making process, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka i autor podjęli się badania dotyczącego czynników wpływających na decyzje podejmowane w postępowaniu karnym o wymiarze kary. 80 studentom - 40 psychologii oraz 40 prawa - został przedłożony opis ustaleń faktycznych w sprawie zabójstwa. Zarówno studentów psychologii, jak i studentów prawa, podzielono dodatkowo na dwie grupy po 20 osób; w grupach tych zróżnicowano opis stanu faktycznego (cechy sprawcy zabójstwa). Ponadto te same stany faktyczne przedłożono grupie 6 czynnych sędziów zawodowych. Porównano indywidualnie podejmowane decyzje przez wszystkich uczestników badania. Celem badania było ustalenie, czy rodzaj wykształcenia decydenta lub szczególne cechy sprawcy czynu wpływają na decyzje o rozmiarze kary, a także, czy są w tym zakresie różnice pomiędzy prawnikami przed aplikacją a zawodowymi sędziami. Wyniki badań były następujące. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy studentami psychologii i prawa odnośnie do wielkości wymierzonej kary. Średnia kara wymierzona przez studentów prawa była wyższa niż średnia kara wymierzona przez studentów psychologii. Uzasadnienia decyzji o wymiarze kar studentów psychologii i prawa również nieco się różniły. Jednakże różnice odnotowane pomiędzy studentami prawa i psychologii były mniejsze niż różnice zaistniałe pomiędzy wszystkimi studentami a sędziami zawodowymi. Średni wymiar kary w grupie sędziów był najwyższy. (abstrakt oryginalny)

The authors have conducted research on factors influencing judges decision about punishment making in criminal proceedings. In the experiment 80 subjects (40 psychology students and 40 law students) were presented with police findings about a homicide. Both psychology students and law students were divided into two supplementary groups (20 on each group) with changed elements of using police findings (concerning the same homicide). Some the perpetrator's features were changed. The sane findings were presented to 6 judges who were making decision in penal cases in real. All participants made decision about punishment individually. The authors wanted to get answers to following questions: - Does the kind of graduate study of the decision maker or particular features of the perpetrator influence decisions about punishment? The research made the following findings. There were significant differences in the average size of sentence between psychology students and law students. Declared reasons for sentences were somewhat different too. But differences between psychology students and law students are less significant than differences between all students and judges. The average sentence of judges was the most severe with the perpetrator. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K.: Kryminologia. InfoTrade, Gdańsk 2004.
 2. Gardocki L.: Prawo karne. C.H. Beck, Warszawa 2015.
 3. Gierowski J.K.: Motywacja zabójstw. AM, Kraków 1989.
 4. Hołyst B.: Psychologia kryminalistyczna. LexisNexis, Warszawa 2004.
 5. Jaracz M., Borkowska A.: Podejmowanie decyzji w świetle badań neurobiologicznych i teorii psychologicznych. "Psychiatria", t. 7, nr 2, 2010.
 6. King B.M., Minium E.W.: Statystyka dla psychologów i pedagogów. PWN, Warszawa 2009.
 7. Królikowski M., Zawłocki R.: Prawo karne. C.H. Beck, Warszawa 2015.
 8. Maruszewski T.: Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne, Gdańsk 2011.
 9. Pervin L.A.: Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 10. Strelau J., Doliński D.: Psychologia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 11. Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu