BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki)
Tytuł
Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
Business Models on the Internet- in the Context of Sharing Economy and Open Government Data
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 299-307, bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Rzeczywistość wirtualna
Business models, Virtual reality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13 , M21
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że powstające obecnie przedsięwzięcia biznesowe w internecie wykorzystują od dawna znany zestaw modeli czerpania korzyści z prowadzonej działalności w środowisku wirtualnym. Nowe pomysły na działalność biznesową prowadzoną w internecie nie tworzą nowych sposobów monetyzowania oryginalnych pomysłów i idei. Wykorzystują sieciowy układ powiązań w większości powielając najczęściej spotykane i sprawdzone modele często je mieszając. Nowe odmiany zyskują też nowe określenia, co jest widoczne szczególnie w obszarze otwartych zbiorów danych udostępnianych przez administrację państwową i lokalną.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show that the currently arising business enterprises on the internet have been using the range of models already known for longer, to benefit from its operations in a virtual enviromnent. New business ideas conducted on the Internet did not create any new ways of monetizing original ideas and concepts. On the contrary - they all use a network link system, typically duplicating most common and proven models and mixing them. The new varieties mean also new terms, what is evident especially in the area of open data sets provided by the state and local administration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer, P., Dekkers, M., Goedertier, S., Loutas, N. (2013). Study on business models for Linked Open Government Data. ISA programme by PwC EU Services. European Union.
 2. Ferro, E., Osella, M, (2012). Business Models for PSI Re-Use: A Multidimensional Framework. W3C- EU PMOD Workshop.
 3. GitHub (2011). Those are some big numbers. Pobrano z: https://github.com/blog/841-those-aresome- big-numbers.
 4. GitHub (2014). Who's using GitHub? Pobrano z: https://government.github.com/community.
 5. Laudon. K.C., Laudon, J.P., Schoder, D. (2010). Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung, 2. Auflage. München: Pearson Studium.
 6. Magalhaes, G., Roseira, C., Manley, L. (2014). Business models for open government data. Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (s. 365-370) ACM. DOI: 10.1145/2691195.2691273.
 7. Papińska-Kacperek, J. (2012). Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 87 (1), 315-325.
 8. Papińska-Kacperek, J., Polańska, K. (2015). Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 37, 103-114. DOI: 10.18276/si.2015.37-0.
 9. PARP (2017). Pobrano z: http://www.parp.gov.pl.
 10. Pereira, G.V., Macadar, M.A., Luciano, E.M., Testa, M.G. (2016). Delivering public value through open government data initiatives in a Smart City context. Information Systems Frontiers, s. 1-17. DOI: 10.1007/s10796-016-9673-7.
 11. Polańska, K. (2013). Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Rappa, M. (2010). Business Models on the Web. Pobrano z: http://www.digitalenterprise.org/ models/models.html.
 13. Tennison, J. (2012). Open Data Business Models. Pobrano z: http://www.jenitennison.com/.
 14. Urząd Miejski w Gdańsku (2016). Otwarte dane w Miastach. Poradnik.
 15. Zeleti, A.F. (2014). Business models for open data businesses. Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, s. 543-546. DOI: 10.1145/2691195.2691299.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu