BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Hybrydyzacja rozwoju - przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju?
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 30-46, tab.,bibliogr.38 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Rozwój społeczno-gospodarczy, Architektura, Rozwój
Economy, Social economic development, Architecture, Development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł stanowi wprowadzenie do rozważań na temat współczesnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i ich efektów generowanych w wymiarach branżowym oraz terytorialnym. Ogólna kategoria rozwoju powiązana z pojęciem "zmiany", akcentuje znaczenie tworzenia nowego układu elementów wraz z nowymi relacjami pomiędzy nimi, prowadząc w konsekwencji do zmian w strukturze całego systemu. Rozwój przyjmuje postać złożoną ze względu na ukierunkowanie działań na wielowymiarowe rezultaty "przy jednoczesnym zaangażowaniu różnych jednostek, grup społecznych i instytucji" [Czornik, 2004, s. 90]. Nawet pobieżny ogląd współczesnych procesów rozwoju miast czy regionów, w tym towarzyszących im efektów - w postaci nowych branż, produktów, usług, instytucji, kompetencji - wskazuje na znaczące różnicowanie dynamiki rozwoju. Łączenie istniejących działalności z nowymi technologiami, ich dostosowanie do obecnych trendów rynkowych oraz zmian społecznych prowadzi do niezrównoważonej dynamiki wzrostu, która w przypadku miast i regionów oznacza równoległe występowanie etapów wzrostu, a także stagnacji, skutkując wielorakimi trajektoriami zmian. Obecny rozwój społeczno-gospodarczy miast i regionów, można prawdopodobnie przyrównać do hybrydowych czy też patchworkowych przemian, dokonujących się w przestrzeni. W zarysowanym kontekście przemian refleksje nad przyczynami, mechanizmami i efektami niejednorodnych przemian społeczno-gospodarczych jawią się jako interesujące poznawczo przedsięwzięcie.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhabha H. (1994), The Location of Culture, Routledge, New York
 2. Czomik M. (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice
 3. Drobniak A. (2012), Projekty strategiczne w mieście poprzemyslowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 4. Drobniak A. (red.) (2014), Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 5. Duszczyk M., Kessenides D. (2016), W garażu jest moc, "Bloomberg Businessweek", nr 7-8(154-155), lipiec-sierpień
 6. Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. (2014), The Hybrid Spatialities of Transition: Capitalism, Legacy and Uneven Urban Economic Restructuring, "Urban Studies", Vol. 51(4), March
 7. Hannerz U. (1996), Transnational Connections, Routledge, London-New York
 8. Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
 9. Holton R. (2000), Globalization 's Cultural Consequences, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", Vol. 570
 10. IBM (2012), Native, Web or Hybrid Mobile-App Development, IBM Corporation, Software Group, Somers, NY
 11. Kickelbick G. (2007), Hybrid Materials. Synthesis, Characterization, and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
 12. Kurzweil R. (2004), The Ray Kurzweil Reader, KurzweilAI.net, http://www.kurzweilai. net/pdf/RayKurzweilReader.pdf (dostęp: 14.03.2017).
 13. Kurzweil R. (2005), The Singularity Is Near, VIKING PENGUIN, London.
 14. Kurzweil R. (2012), How to Creat Mind, VIKING PENGUIN, New York.
 15. Leetmaa K., Tammaru T., Anniste K. (2009), From Priority-Led to Market-Led Suburbanisation in a Post-Communist Metropolis, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", Vol. 100, No. 4
 16. Palej M. (2010), Hybrydy - nowe elementy w strukturze miast, "Architektura", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 14, Rok 107
 17. Patkar M.R., Keskar Y.M. (2014), Hibridization as a New Paradigm of Urban Development in Metropolitan City, Case of Pune City, India, "International Journal of Innovatiive Research in Science Engineering and Technology", Vol. 3, Iss. 1, January
 18. Pavlinek P. (2003), Alternative Theoretical Approaches to Post-Communist Transformations in Central and Eastern Europe, "Acta Slavica Iaponica", Vol. 20
 19. Pichlcr-Milanovic N. (2008), European Urban Sprawl: Sustainability, Cultures and (Anti) Urbanism and "Hybrid Cityspaces", European Urban Sprawl, 44th Congress
 20. Pierterse J.N. (1994), Globalization and Hybridization, "International Sociology", Vol. 9
 21. Rosaldo R. (1995), Foreword [w:] N.G. Calclini (ed.), Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity, University of Minnesota Press, Minneapolis
 22. Rowe W., Schelling V. (1991), Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America, Verso, London
 23. Rożyński P. (2015), Smok Wawelski robi start-up, "Bloomberg Businessweek", nr 12(141)
 24. SIEMENS (2014), Power Engineering Guide, Siemens Aktiengesellschaft, Erlangen
 25. SiewiorekR. (2016), Narodziny hybrydy, "Wyborcza", 24-25 lipca
 26. Smith A., Swain A. (1998), Regulating and Institutionalizing Capitalisms: The Micro- -Foundations of Transformation in Eastern and Central Europe [w:] J. Pickles, A. Smith (eds.), Theorising Transition: The Political Economy of Post-communist Transformations, Routledge, London
 27. Smith A., Timár J. (2010), Uneven Transformation: Space, Economy and Society 20 Years After the Collapse of State Socialism, "European Urban and Regional Studies", Vol. 17(2)
 28. Sykora L., Bouzarovsky S. (2012), Multiple transformations: Conteptualising the Post- -communist Urban Transition, "Urban Studies", Vol. 49
 29. Viorel I.-A., Szabo L., Lövenstein L., Stet C. (2004), Integrated Starter-Generators for Automotive Applications, "Acta Electrotehnica", Vol. 45
 30. Wallerstein I. (1990), Culture is the World-System: A Reply to Boyne [w:] M. Feather- stone (red.), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, Sage Publications, London
 31. Wang G., Yueh-yu Yeh E. (2005), Globalization and Hybridization in Cultural Production: A Tale of Two Films, "LEWI Working Papers Series", Hong Kong Baptist Univeristy, No. 36, April
 32. Winter C., Duszczyk M. (2016), Material na przyszłość, "Bloomberg Businessweek", nr 7-8
 33. [www 1] http://www.dictionary.com/browse/hybrid (dostęp: 13.03.2017).
 34. [www 2] http://www.chemicool.com/definition/hybridization.html (dostęp: 14.03.2017).
 35. [www 3] http://developer.telerik.com/featured (dostęp: 14.03.2017).
 36. [www 4] http://www.afdc.energy.gov/vehicles/elechic_basics_hev.html (dostęp: 14.03.2017).
 37. [www 5] http://www.opde.net/en/technologies/hybrid-systems/(dostęp: 14.03.2017).
 38. [www 6] http://www.iba-hamburg.de/(dostęp: 14.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu