BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Hoffmann Romuald (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Model ryzyka procesów biznesowych
Model of the Risk of Business Processes
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 325-338, rys., tab., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko
Risk
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81 , G31
streszcz., summ.
Abstrakt
Proponowany w niniejszej pracy model stanowi uogólnione wielowymiarowe podejście do analizy ryzyka procesów biznesowych. Prezentowane podejście bierze pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka, wynikających zarówno z architektury samego procesu biznesowego, jak i również elementów bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania. W szczególności połączone aspekty bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania, pomijane w stosowanych obecnie podejściach do analizy ryzyka, charakteryzują się, zdaniem autorów, znacznym wpływem na całkowite ryzyko procesów biznesowych.(abstrakt oryginalny)

Proposed in the present work the model constitutes generalized multidimensional approach to risk analysis of business processes. The presented approach takes into account the different categories of risk factors, resulting from both the architecture of the business process as well as the elements of the safety, quality and continuity. In particular, the combined aspects of safety, quality and continuity overlooked in the current applied approaches to risk analysis, according to the authors, have a significant bearing on the overall risk of business processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bitkowska, A., Weis, E. (2016). Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu. Vizja Press.
  2. Hash, J. (2002). Risk Management Guidance For Information Technology Systems, ITL Bulletin. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.
  3. ITIL (2002). ICT Infrastrukture Management. TSO - The Stationery Office, Crown.
  4. Meritt, J. (2008). Risk Management. 21st National Information Systems Security Conference. Hyatt Regency - Crystal City, Virginia.
  5. Ryba, M., Sulwiński, J. (2005). "Siedem grzechów głównych" - analizy stanu infrastruktury teleinformatycznej z perspektywy bezpieczeństwa. TeleInfo, 26.
  6. Stanik, J., Protasowicki, T. (2015). Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego. KKIO "Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka".
  7. Stanik, J., Kiedrowicz, M., Hoffmann, R. (2016). Risk management system as the basic paradigm of the informataion security management system in an organization. MATEC Web of Conferences.
  8. Stanik, J., Napiórkowski, J., Hoffmann, R. (2016). Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 123.
  9. Trajdos, T. (1993). Matemetyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu