BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodkiewicz Halina (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Learning from an Academic Lecture in a Foreign Language : a Lesson for the Lecture
Uczenie się z wykładu akademickiego w języku obcym : wnioski dla wykładowcy
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 1, s. 50-56, bibliogr. 26 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Wiedza, Terminologia specjalistyczna, Nauczanie języków obcych, Wyniki badań
Higher education, Education, Knowledge, Terminology, Foreign language teaching, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wstęp. Artykuł omawia rolę wykładu akademickiego w przyswajaniu wiedzy oraz terminologii w zakresie danej dziedziny w języku obcym. Celem badania była ocena zmiany, jaka zaszła w  wiedzy posiadanej przez studentów na wybrany temat po wysłuchaniu wykładu.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie jakościowo-ilościowe na małej próbie studentów filologii angielskiej w naturalnym kontekście wygłoszonego dla nich wykładu. Porównano wypowiedzi studentów odzwierciedlające ich wiedzę na temat podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języków obcych sformułowane przez nich przed i po wykładzie, co umożliwiło analizę informacji przyswojonych prze studentów na podstawie treści wykładu.
Wyniki badań oraz wnioski. Po wysłuchaniu wykładu, przejrzeniu notatek i refleksji nad jego treścią studenci konstruowali dłuższe i bardziej precyzyjne wypowiedzi, częściej komentowali na temat ważnych konceptów i założeń, jak również lepiej je wyrażali pod względem językowym. Dzięki zastosowanej procedurze studenci aktywnie przetwarzali zawartość wykładu, a wykładowca uzyskał informacje o tym, jakie treści skupiły ich uwagę. (abstrakt oryginalny)

Introduction. The article explores the role of an academic lecture in gaining disciplinary knowledge and developing domain-specific language in a foreign language context. The current study aimed to investigate how students' knowledge on a selected topic changed after they had participated in a lecture.
Materials and methods. A small-scale qualitative-quantitative study was conducted in a natural context of a lecture delivered to the students of English philology. The students' statements depicting their knowledge on Communicative Language Teaching provided before and after the lecture were compared in order to examine the information they gained from the lecture content.
Results and conclusions. Having listened to the lecture, reviewed their notes and reflected on its contents, the students formulated longer and more precise statements, more frequently commented on the relevant concepts and assumptions, and verbalized them better. The procedure used activated the students' processing of the content of the lecture and showed the lecturer what kind of information the students focused on. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander, P. A. and Jetton, T. L. (2000), Learning from text: A multidimensional and developmental perspective. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson and R. Barr (Eds.), Handbook of Reading Research , Lawrence Earlbaum, Mahwah, N. J., pp. 285-310.
 2. Bernhardt, E. B. (1991), Reading Development in a Second Language: Theoretical, Empirical, and Classroom Perspectives. Ablex, Norwood, New Jersey.
 3. Buck, G. (2001), Assessing Listening. Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Buel, D. (2011), Developing Readers in the Academic Disciplines. International Reading Association, Newark, DE.
 5. Chodkiewicz, H., Kiszczak, A. (forthcoming), Lecturing in academic settings: adding an element of interactive activity.
 6. Dakowska, M. (2005), Teaching English as a Foreign Language . Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 7. Dakowska, M. (2015), In Search of Processes of Language Use in Foreign Language Didactics. Frankfurt am Main, Peter Lang.
 8. DeCarrico, J., Nattinger, J. R. (1988), Lexical phrases for the comprehension of academic lectures. English for Specific Purposes, 7(2), pp. 91-102.
 9. Field, J. (1998), Skills and strategies: towards a new methodology for listening. ELT Journal 52 (2), pp. 110-118.
 10. Field, J. (2008), Listening in the Language Classroom . Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Flowerdew, J. (Ed.) (1994), Academic Listening. Research Perspectives . Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Flowerdew, J., Miller, L. (2005), Second Language Listening. Theory and Practice. Cambridge University Press, New York.
 13. Gernsbacher, M. A. (1990), Language Comprehension as Structure Building. Erlbaum, Mahwah, NJ.
 14. Johnson, K. (2001), An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson Education, Harlow.
 15. Jordan, R. R. (2002), English for Academic Purposes. Cambridge University Press, Cambridge.
 16. King, A.(1991), Improving lecture comprehension: Effects of a metacognitive strategy, Applied Cognitive Psychology, 5(4), pp. 331-346.
 17. King, A. (1992), Comparison of self-questioning, summarizing, and notetaking-review as strategies for learning from lectures. American Educational Research Journal, 292, pp. 303-323.
 18. King, A. (1994), Guiding knowledge construction in the classroom: Effects of teaching children how to question and how to explain. American Educational Research Journal, 31(2), pp. 338-368.
 19. Kintsch, W. (1998), Comprehension. A Paradigm for Cognition . Cambridge University Press, Cambridge.
 20. Lynch, T. (2011), Academic listening in the 21st century: Reviewing a decade of research, Journal of English for Academic Purposes, 10, pp. 79-88.
 21. Mayer, R. E. (2002), Rote vs. meaningful learning. Theory into Practice, 41(4), pp. 226-232.
 22. Rost, M. (2002), Teaching and Researching Listening. Pearson Education, Harlow.
 23. Shanahan, C. (2009), Disciplinary comprehension. In S. E. Israel and G.G. Duffy (Eds.), Handbook of Research on Reading Comprehension. Routledge, New York, pp. 240-260.
 24. Vandergrift, L. (2007), Recent developments in second and foreign language listening comprehension research. Language Teaching, 40, pp. 191-210.
 25. Vandergrift, L., Goh, C.C.M. (2012), Teaching and Learning Second Language Listening. Routledge, New York.
 26. Wittrock, M. C. (1990), Generative process of comprehension. Educational Psychologist, 24(4), pp. 169-184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu