BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności
Trends in International Migration
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 351-362, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Migracja, Emigracja, Imigracja, Ekonomiczne aspekty migracji, Europejska legitymacja zawodowa
Migration, Emigration, Immigration, Economic aspects of migration, European professional card
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F22, F24
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2013 roku państwa UE, najpóźniej do 18 stycznia 2016 roku, zobowiązały się do uproszczenia procedury uznawania kwalifikacji w zakresie wybranych zawodów. Głównym narzędziem tych zmian miał być elektroniczny dokument nazwany europejską legitymacją zawodową, poświadczający, że usługodawca spełnił wszystkie warunki, aby świadczyć usługi w przyjmującym państwie członkowskim w ramach czasowej mobilności albo stałego prowadzenia działalności zawodowej. Ze względu na charakter oraz zasięg tego rozwiązania jego znaczenie dla pogłębienia integracji rynków usług państw UE będzie ograniczone.(abstrakt oryginalny)

In 2013 the EU member states committed to simplify the procedure of recognition of professional qualifications before 18 January 2016. The European professional card is the major change introduced by this directive. It is an electronic proof of recognition of professional qualifications of services providers who wish to work either temporarily or permanently in another EU country. The importance of this solution for deepening of integration of EU services markets will be limited due to its character and scope.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grupa Banku Światowego (2017). Migration and Remittances Data. Pobrano z: http://www. worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances- data (marzec 2017).
  2. Grupa Banku Światowego (2016). Migration and Remittance Factbook 2016. Pobrano z: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-119980 7908806/4549025-1450455807487/Factbookpart1.pdf (marzec 2017).
  3. ONZ (2015a). International Migrant Stock 2015. Pobrano z: http://www.un.org/en/develop ment/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.
  4. ONZ (2015b). International Migration Trends Wallchart. Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. Pobrano z: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf.
  5. ONZ (2015c). Trends in International Migration 2015. Pobrano z: http://www.un.org/en/ development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20154.pdf.
  6. ONZ (2016). Baza danych. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery (marzec 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu