BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców
The Directions of Post-Accession Emigration of Polish Inventors
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 363-375, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Migracja, Emigracja zarobkowa, Wynalazczość, Europejska legitymacja zawodowa
Human capital, Migration, Economic emigration, Invention, European professional card
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F22
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2013 roku państwa UE, najpóźniej do 18 stycznia 2016 roku, zobowiązały się do uproszczenia procedury uznawania kwalifikacji w zakresie wybranych zawodów. Głównym narzędziem tych zmian miał być elektroniczny dokument nazwany europejską legitymacją zawodową, poświadczający, że usługodawca spełnił wszystkie warunki, aby świadczyć usługi w przyjmującym państwie członkowskim w ramach czasowej mobilności albo stałego prowadzenia działalności zawodowej. Ze względu na charakter oraz zasięg tego rozwiązania jego znaczenie dla pogłębienia integracji rynków usług państw UE będzie ograniczone.(abstrakt oryginalny)

In 2013 the EU member states committed to simplify the procedure of recognition of professional qualifications before 18 January 2016. The European professional card is the major change introduced by this directive. It is an electronic proof of recognition of professional qualifications of services providers who wish to work either temporarily or permanently in another EU country. The importance of this solution for deepening of integration of EU services markets will be limited due to its character and scope.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal, A., Kapur, D., McHale, J. (2008). Brain Drain or Brain Bank? The Impact of Skilled Emigration on Poor-country Innovation. NBER Working Paper Series, 14592.
 2. Arslan, C., Dumont, J-C., Kone, Z., Moullan, Y., Ozden, C., Parsons, Ch., Xenogiani, T. (2014). A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 160. OECD Publishing. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en (25.02.2017).
 3. Azoulay, P., Graff Zivin, J.S., Sampat, B.N. (2011). The Diffusion of Scientific Knowledge across Time and Space: Evidence from Professional Transitions for the Superstars of Medicine. NBER Working Paper Series, 16683.
 4. Breschi, S., Lissoni, F., Miguelez, E. (2015). Foreign Inventors in the US: Testing for Diaspora and Brain Gain Effects. GREThA Working Paper, 2015-25.
 5. Breschi, S., Lissoni, F., Tarasconi, G. (2014). Inventor Data for Research on Migration and Innovation: A Survey and Pilot. WIPO Working Paper, 17.
 6. Docquier, F., Rapoport, H. (2012). Globalization, Brain Drain, and Development. Journal of Economic Literature, 50, 681-730.
 7. Dumont, J-C., Spielvogel, G., Widmaier, S. (2010). International Migrants in Developed, Emerging and Developing Countries: An Extended Profile. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 114. Pobrano z: www.oecd.org/els/workingpapers (25.02.2017).
 8. Freeman, R.B. (2010). Globalization of Scientific and Engineering Talent: International Mobility of Students, Workers, and Ideas and the World Economy. Economicc of Innovation and New Technology, 19, 393-406.
 9. Miguelez, E., Fink, C. (2013). Measuring the International Mobility of Inventors: A New Database. WIPO Working Paper, 8.
 10. OECD (2013). World Migration in Figures 2013. Pobrano z: http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm (21.02.2017).
 11. OECD (2015). Connecting with Emigrants. A Global Profile of Diasporas 2015. Paris: OECD Publishing.
 12. OECD.Stat. Pobrano z: http://stats.oecd.org/# (6.03.2017).
 13. Widmaier, S., Dumont, J-C. (2011). Are Recent Immigrants Different? A New Profile of Immigrants in the OECD Based on DIOC 2005/06. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 126, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs.Paris: OECD Publishing. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/5kg3ml17nps4-en (25.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu