BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hermanson Ann-Sofie (Åbo Akademi University, Finland)
Tytuł
Education for Sustainable Development : a Case Study of Incorporating Key Elements through Course Design
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : przykład uwzględnienia kluczowych elementów treści na etapie projektowania programu nauczania
Źródło
Studia Periegetica, 2017, nr 1(17), s. 49-60, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Education in the Core of Sustainability : Voices from the Baltic Sea Region = Edukacja a rozwój zrównoważony : doświadczenia z regionu Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka ekologiczna, Program nauczania
Sustainable development, Ecological politics, Curriculum
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Abstrakt
Zrównoważony rozwój stanowi wyzwanie na całym świecie. Dziewięć krajów o różnych systemach politycznych, położonych w regionie Morza Bałtyckiego, wypracowało różne sposoby radzenia sobie z zagadnieniami środowiskowymi i stworzyło odmienne systemy edukacji w tym zakresie w ramach krajowego systemu kształcenia. Pierwsze wspólne działania w celu zmniejszenia tych różnic, podejmowane m.in. przez Komisję Helsińską oraz w ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (PUB), są imponujące. Mimo to nadal należy poznawać historię środowiska, doskonalić sposoby tworzenia polityki środowiskowej oraz poszerzać wiedzę o obecnym stanie rzeczy, aby przygotować się na wyzwania przyszłości. W związku z dyskusjami na temat poprawy procesów kształcenia celem artykułu jest przedstawienie przykładu dobrych praktyk kształcenia na jednej z uczelni stowarzyszonych w ramach BUP, w świetle zasad EZR. Na przykładzie jednego przedmiotu, polityki środowiskowej, który skupia się na budowaniu potencjału dla potrzeb krajowej polityki środowiskowej, analizie poddano sposoby zainteresowania studentów tematyką przedmiotu. Wyniki wskazują, że analiza konkretnych przypadków problemów środowiskowych w zorganizowanej dyskusji prowadzonej w małych grupach seminaryjnych sprzyja realizacji EZR.

Sustainable development is a challenge worldwide. The nine states located in the Baltic Sea Region, with different political systems, have developed different ways of coping with environmental issues and incorporating them in the national education systems. Early joint efforts to minimize these differences undertaken by the Helsinki Commission (HELCOM) and the Baltic University Programme (BUP) to bridge these differences are impressive. Still, we need to continue learning about environmental history, policy formulation and current state of affairs in order to get ready for future challenges. With respect to contemporary discussions on improving educational processes, the aim of this paper is to present a good practice example of teaching at a BUP member university, in the light of ESD principles. A specific course, Environmental Politics, focusing on capacity-building for national environmental policies, is scrutinized in order to find out how to engage students on this topic. The findings suggest that structured discussions of environmental cases in small seminar groups are conducive to teaching ESD at a BUP member university.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EUSBSR, 2009, The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, www.balticsearegion-strategy.eu [access: 16.12.2016].
 2. Governing the Environment. Politics, Policy and Organization in the Nordic Countries (Nord, 5), 1996, Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
 3. Grandin J., Apine L., Kovbasko O., Zhuk Y., 2010, A Students' Perspective on Sustainable Development: It Is Our Task to Create an Attractive, Sustainable Future!, in M.
 4. Klavins, W.L. Filho, J. Zaloksnis (eds), 2010, Environment and Sustainable Development, Riga: University of Latvia Press.
 5. Hermanson A.-S., 2006, Miljövårdens institutionalisering i Finland (The institutionalization of environmental protection in Finland). Åbo.
 6. Jahn D., 2016, The Politics of Environmental Performance. Institutions and Preferences in Industrialized Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Jänicke M., 1992, Conditions for Environmental Policy Success: An International Comparison, The Environmentalist, 12(1), 47-58.
 8. Jänicke M., Weidner H. (eds), 1997, National Environmental Policies: A Comparative Study of Capacity-Building. Berlin: Springer.
 9. Joas M., Hermanson A.-S., (eds), 1999, The Nordic Environments. Comparing Political, Administrative, and Policy Aspects. Aldershot: Ashgate.
 10. Joas M., Jahn D., Kern K., 2008, Governance in the Baltic Sea Region: Balancing States, Cities and People, in M. Joas, D. Jahn, K. Kern (eds), Governing a Common Sea. Environmental Policies in the Baltic Sea Region. London: Earthscan.
 11. Kern K., Löffelsend T., 2008, Governance beyond the Nation State: Transnationalization and Europeanization of the Baltic Sea Region, in M. Joas, D. Jahn, K. Kern (eds), Governing a Common Sea. Environmental Policies in the Baltic Sea Region. London: Earthscan.
 12. Klavins M., Zaloksnis J. (eds), 2009, Environmental Education at Universities, Riga: University of Latvia Press.
 13. Lindroos, P., 2015, Introducing education for sustainable development - challenges for students and teachers, in W.L. Filho, A.Úbelis, D. Berzina (eds), Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies, World Sustainability Series. Berlin: Springer.
 14. Studia Periegetica, 2016, 1(15), Sustainable Development in the Baltic Sea Region - Focus on Education, www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/ files/czasopisma-tresc/Studia% 20P_15_net.pdf [access: 16.12.2016].
 15. Suomalainen S., 2016, A European Project for the Education for Sustainable Development in Higher Education. Studia Periegetica, 1(15), 159-167.
 16. Tilbury D., 2011, Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning, Paris: UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/ 191442e.pdf [access: 16.12.2016].
 17. UNESCO, 2014, Shaping the Future We Want - UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014). Final Report, http://unesdoc.unesco.org/images/ 0023/002301/230171e.pdf [access: 16.12.2016].
 18. WCED (World Commission on the Environment and Development), 1987, Our Common Future. Oxford: Oxford University Press (also known as The Brundtland Report).
 19. Weidner H., Jänicke M. (eds), 2002, Capacity Building in National Environmental Policy: A Comparative Study of 17 Countries, Berlin: Springer.
 20. www.helcom.fi/about-us [access: 16.12.2016]. www.helcom.fi/documents/about us/convention and commitments/helsinki convention/ 1992_convention_1108.pdf [access: 16.12.2016].
 21. www.iclei.org [access: 16.12.2016].
 22. www.ubc.net [access: 16.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu