BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Anna (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu)
Tytuł
Szkolenie pracowników jako forma inwestycji w rozwój współczesnego przedsiębiorstwa
Training Employees as a form of Investment in the Development of Modern Enterprise
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 18-21, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Rozwój przedsiębiorstwa, Rozwój zawodowy pracownika
Manpower training, Enterprise development, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera rozważania na temat szkoleń pracowniczych jako formy inwestycji w rozwój współczesnego przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. W tym kontekście została omówiona teoria szkoleń w przedsiębiorstwie oraz klasyfikacja ich metod i form. Dodatkowo w opracowaniu ukazano różne aspekty szkolenia i rozwoju, a mianowicie staż wstępny, szkolenie na stanowisku pracy i szkolenie poza stanowiskiem pracy oraz wspomaganie edukacji pracowników za procą coachingu, demonstracji czy mentoringu. Omówiono również proces szkolenia i jego uwarunkowania, a także efektywność programów szkoleniowych, do których w praktyce biznesowej wykorzystywany jest najczęściej model oceny efektywności autorstwa D. Kirkpatricka. (abstrakt oryginalny)

This article contains reflections about employee training as a form of investment in the development of modern enterprises, while building a competitive advantage in the market. In this context, was discussed the theory of training in the enterprise and their classification of methods and forms. In addition, the study shown different aspects of training and development, namely the initial training, job training and training outside the workstation and supporting the education of employees by coaching, mentoring or demonstration. It also discusses the training process and its determinants, as well as the effectiveness of training programs in which in business practice the most often is used a model of assesing the effectiveness by D. Kirkpatrick. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M., (1997) Jak być lepszym menadżerem, Warszawa: Wydawnictwo ABC.
 2. Amstrong M., (2000) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Wydawnictwo ABC.
 3. Armstrong M., (2007) Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menadżerów liniowych, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 4. Chmiel N., (2003) Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Dajczak K., Kijewska K., (2016) Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl [30.08.2016].
 6. Dubois D.D., Rothwell W.J., (2008) Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 7. Garski K., Gontarz J., Smartlink, (red.), (2009) Jak efektywnie szkolić pracowników, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 8. Głowicki P., (2015) Przegląd rozwiązań w zakresie oceny efektywności szkoleń [w:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B., (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Kunasz M., (2016) Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty, http://www.wneiz.pl [30.08.2016].
 10. Listwan T., (2002) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Pocztowski A., (1998) Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarys problematyki i metod, Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
 12. Rostkowski T., Danielewicz D., (red.), (2012) Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 13. Sajkieiwcz A., (2000) Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 14. Sikora T., (2016) Znaczenie szkoleń i doskonalenie personelu w systemie zarządzania jakością, http://outsourcing.edu.pl [30.08.2016].
 15. Suchy S., (2010) Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu