BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turoń Katarzyna (Politechnika Śląska), Czech Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu na przykładzie firm branży Transport-Spedycja-Logistyka
Improvement of the Enterprises Functioning through Corporate Social Responsibility on the Example of Businesses from the Transport-Shipping-Logistics Industry
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 22-26, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders, Transport-forwarding enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został tematyce zastosowania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) w celu doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Omówione zostały korzyści jakie płyną z ulepszania kluczowych obszarów organizacji w oparciu o strategię CSR. Autorzy nawiązali m.in. do aspektów takich jak: zarządzanie ryzykiem, wizerunek i reputacja organizacji, interesariusze, zarządzanie zasobami ludzkimi czy innowacyjność organizacji. Każdy z wymiarów CSR został poparty przykładem wdrożonych praktyk w przedsiębiorstwach branży TSL. (abstrakt oryginalny)

The article presents the subject of the application of corporate social responsibility (CSR) in order to improve the functioning of the company. The authors demonstrated benefits of the improvement of key areas of the organization based on the CSR strategy. They mentioned such aspects as: risk management, public relations and reputation, stakeholders, human resources management and business innovation. Each dimension of CSR is supported by the example of the practices implemented in companies from the TSL industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyński A., (2012) Społeczna odpowiedzialność biznesu, empatia, altruizm -- wyrafinowane narzędzie marketingu czy socjotechnika? [w:] Ćwiertniak B., (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 2. Brammer S., Millington A., Rayton B., (2016) The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organisational Commitment, http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2005-20.pdf [28.08.2016].
 3. DHL, (2014) Stakeholder Engagement, http://cr-report2014.dpdhl.com/cr-strategy/stakeholder-engagement/ [28.08.2016].
 4. DHL, (2016) Logistics trend radar, http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_logistics_trend_radar_2016.pdf [28.08.2016].
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, (2008) Mapy Dialogowe - DHL Express, https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/mapy-dialogowe-dhl-express/ [28.08.2016].
 6. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, (2009) Wolontariat pracowniczy, http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/wolontariat-pracowniczy-2/ [28.08.2016].
 7. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, (2014) Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf [28.08.2016].
 8. Gaweł W., (2015) Relacje w łańcuchu dostaw kluczem do efektywności przedsiębiorstwa [w:] Kowalska K., Sobczak P., (red.), Logistyka wyzwaniem przyszłości, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 9. Hąbek P., (2015) Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.,
 10. Jabłoński A., (2013) Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 11. Jak zyskać na odpowiedzialności? (2016) CSR.info, http://seg.org.pl/sites/seg13.message-asp.com/files/jak_zyskac_na_odpowiedzialnosci_csrinfo_0.pdf [26.08.2016].
 12. Laszlo C., (2008) Firma zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 13. Małek P., (1969) Ekonomika transportu, Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 14. Nowicka A., (2016) Marketing I promocja działań CSR, http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2010/03/Nowicka_marketing_i_PR_w_CSR.pdf [28.08.2016].
 15. PN-ISO 26000:2012 (2012) Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 16. Raben Group, (2015) CSR 2015. Raport Zrównoważonego Rozwoju, http://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/raport-spoleczny/[28.08.2016].
 17. Rok B., (2004) Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 18. Turoń K., (2015) "Zielona logistyka" - ekorozwój jako koncepcja zrównoważonego rozwoju [w:] Kowalska K., Sobczak P., (red.), Logistyka wyzwaniem przyszłości, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 19. Turoń K., Cieśla M., Czech P., (2015) Wybrane narzędzia zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w firmach branży kurierskiej [w:] Micuła I., (red.), Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
 20. Turoń K., Golba D., Czech P., (2015) Analiza kierunku rozwoju obszarów dobrych praktyk CSR firm logistycznych na podstawie raportów "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobrepraktyki" w latach 2010-2014, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 21. Visser W., (2010) CSR 2.0. The Evolution and revolution of Corporate Social Responsibility [w:] Pohl M., Tolhurst N., (red.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, London: Wiley.
 22. Visser W., (2011) The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business, London: Wiley.
 23. Weber M., (2008) The business case for corporate social responsibility: A company-level measurement approach for CSR, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.1119&rep=rep1&type=pdf [28.08.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu