BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzyszcz Ewelina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci we współczesnej szkole : kompetencje medialne nauczycieli - teoria, rozwój, implikacje
Digital Natives and Digital Immigrants in Contemporary School : Media Competence of Teachers - Theory, Development, Implications
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 32-35, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Środki masowego przekazu, Zarządzanie przez cele, Kompetencje, Nauczyciele
Mass media, Management by objectives, Competences, Teachers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mass media są integralną częścią codzienności współczesnych uczniów. Szkoła zatem, w tym kadra pedagogiczna, ma za zadanie wdrażać nowe technologie do działań edukacyjnych oraz pomóc w aktywnym i selektywnym korzystaniu z treści medialnych. W artykule poruszono kwestię posiadania kompetencji medialnych przez współczesnych nauczycieli. Zwrócono uwagę na ich rolę w procesie kształcenia oraz wskazano na potrzebę rozwoju kompetencji medialnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. W związku z tym zaprezentowano kilka przykładów dobrej praktyki wykorzystania mediów i dzięki temu poszerzenia własnych umiejętności przez nauczycieli. Przedstawiono implikacje wynikające z posiadania kompetencji medialnych oraz ich braku w odniesieniu do uczniów, pedagogów i procesu edukacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Mass media are an integral part of the everyday life of modern students. The school, therefore, including the teaching staff is to implement new technologies for education and help active and selective use of media content. The article raised the question of ownership of media competence by contemporary teachers. Attention is paid to their role in the educational process, and indicate the need to develop media competence by gaining theoretical knowledge, but above all practical. Therefore, several examples are presented good practice to use media and thereby expand their abilities by teachers. It presents the implications of having a media competence and their lack of respect for students, educators and the educational process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., (2007) Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Cichocki A., (2008) Wymiary kompetencji informacyjno-medialnych nauczyciela [w:] Izdebska J., (red.), Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 3. Dróżka W., (2015) Nowoczesne aspekty zawodu nauczyciela a edukacja do rynku pracy i kształcenia ustawicznego [w:] Krawczyk-Blicharska M, Szkurłat J., (red.), Edukacja, rynek pracy, rozwój. Obszary wsparcia i aktywizacji wybranych grup społecznych, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 4. Holtkamp J., (2011) Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków: Wydawnictwo Salwator.
 5. http://knm.uksw.edu.pl/kompetencje-nauczyciela-procesie-edukacji-medialnej/ [03.08.2016].
 6. http://stozeke50.blogspot.com/ [10.08.2016].
 7. http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/blogi-nauczycielskie [16.08.2016].
 8. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/239 [15.08.2016].
 9. http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/ [03.08.2016].
 10. https://web.facebook.com/Kreatywna-nauczycielka1165231786825553/?ref=ts&fref=ts [13.08.2016].
 11. https://web.facebook.com/nauczycielkaprzedszkolatoja/?ref=ts&fref=ts [13.08.2016].
 12. Huk T., (2011) Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 13. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., (2009) Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Ogonowska A., (2013) Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 15. Perzycka E., (2003) Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej [w:] Juszczyk S., (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 16. Pezda A., (2011) Koniec epoki kredy, Warszawa: Agora SA.
 17. Strykowski W., (2004) Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia [w:] Strykowski W., Skrzydlewski W., (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań: Wydawnictwo eMPi2.
 18. Strykowski W., (2005) Kompetencje współczesnego nauczyciela, "Neodidagmata" nr 27/28.
 19. Wenta K., (2007) Metodyka wykorzystania technologii informacyjnej i edukacji medialnej [w:] Siemieniecki B., (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu