BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych
E-learning as a form of Improving University Students
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 41-48, schem., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Platformy edukacyjne, Szkolnictwo wyższe
e-learning, Educational platforms, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
E-learning stanowi obecnie powszechną formę doskonalenia zarówno na wszystkich poziomach edukacji, jak i podczas wykonywania pracy zawodowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju e-learningu w Polsce, z głównym akcentem położonym na uczelnie wyższe. Problematyka ta została zawarta w poszczególnych punktach, w których poruszono następujące kwestie: pojęcie oraz zalety i wady e-learningu oraz uregulowania prawne stosowania e-nauczania. Kulminacyjnym elementem artykułu jest przedstawienie przesłanek wskazujących na wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu studentów uczelni wyższych oraz omówienie funkcjonowania najczęściej wykorzystywanej platformy e-learningowej, jaką okazuje się być Moodle. (abstrakt oryginalny)

Currently, e-learning is a common form of improvement on all levels of education and during the work. The purpose of this article is to present the development of e-learning in Poland, with the main accent on universities. This issue is include in the individual points: the concept and the advantages and disadvantages of e-learning and the regulation of e-learning. The culminating part of the article is to present evidence indicating use of e-learning in improving university students and presentation of the most commonly used e-learning platform - Moodle. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerak A., (2005) Kształcenie zorientowane na studenta - sceptycznie o metaforze "student klientem" [w:] Stalewski T., (red.), Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing. Problemy, badania, rozwiązania, Warszawa: Diffin.
 2. Clarce A., (2004) E-learning. Nauka na odległość, Warszawa: WKiŁ.
 3. Czarkowski J., (2012) E-learning jako sposób edukacji dorosłych, Warszawa: Diffin.
 4. Grodeka K., (2008) Aspekty prawne e-learningu [w:] Anioł-Mirek M., Wprowadzenie do e-learningu, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydatktyczne AGH.
 5. Hołowiecki M., (2014) Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce, Poznań: "Czasopismo Lingua Ac Communitas" tom 24.
 6. Jugalska-Jaszczolt B., Czajkowska M., (2008) Platforma moodle jako element wspierania procesu nauczania przedmiotów ilościowych na studiach ekonomicznych, Lodź: Acata Universitatis Lodzientis nr 217/2008.
 7. Juszczyk S., (2005) Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 8. Karcewicz J., (2009) E-learning jako narzędzie wspomagające dydaktykę studiów stacjonarnych, Katowice: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie z. XX.
 9. Kusuak J., (2008) Wprowadzenie do e-learningu [w:] Anioł-Mirek M., Wprowadzenie do e-learningu, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
 10. Marković J., (2008) Założenia e-learningu. Platformy e-learningowe [w:] Anioł-Mirek M., Wprowadzenie do e-learningu, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
 11. Polański P., (2007) Ramy prawne dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu, Warszawa: "Czasopismo E-mentor" nr 1(18).
 12. Sadzikowska L., (2006) Platforma Moodle - dydaktyka przyszłości, Katowice: "Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", Gazeta Uniwersytecka nr 6(136).
 13. Siemińska-Łasko A., (2006) Interakcje w e-learningu [w:] Nowe Technologie w kształceniu na odległość, Koszalin: Materiały konferencyjne, II Krajowa Konferencja Naukowa.
 14. Stecyk A., (2006) Charakterystyka systemów e-learning w globalnym społeczeństwie informacyjnym [w]: Gwoździcka-Piotrowska M., Zduniak A., (red.), Edukacja w społeczeństwie - ryzyka, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 15. Striker A., Wojtaszczyk K., (2009) Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej, Warszawa: "Czasopismo e-mentor" nr 5(32).
 16. Syguła A., (2010) Wirtualne wyspy wiedzy, Kalisz: Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu.
 17. Ustawia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu