BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belyaev Tatyana (Belorussian State University)
Tytuł
Teaching Biomonitoring through English
Nauczanie biomonitoringu w języku angielskim
Źródło
Studia Periegetica, 2017, nr 1(17), s. 89-98, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Education in the Core of Sustainability : Voices from the Baltic Sea Region = Edukacja a rozwój zrównoważony : doświadczenia z regionu Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Monitoring, Edukacja, Rozwój zrównoważony
Monitoring, Education, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu wdrożenia interdyscyplinarnego podejścia do nauczania języka angielskiego opartego na wybranych aspektach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) poprzez połączenie nauki o środowisku i rozwoju zrównoważonym z nauczaniem języka angielskiego. W artykule opisano podręcznik do nauki języka angielskiego jako języka drugiego (ESL) przeznaczony dla studentów monitorowania środowiskowego, studiujących biomonitoring w ramach kursu CLIL. Należy zaznaczyć, że na końcu każdego tematu studenci prezentują projekt, w którym demonstrują wiedzę merytoryczną i językową, jaką sobie przyswoili. Cel ten jest osiągany bez zwiększania wymiaru czasowego programu nauczania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe how the interdisciplinary approach to teaching English, based on some aspects of content and language integrated learning (CLIL) methodology, is implemented by combining environmental science, sustainable development, and the English language. The paper introduces an English as a Second Language (ESL) course book designed for students of Environmental Monitoring, who study biomonitoring within the framework of an experimental CLIL course. At the end of each topic students present a project which proves their acquisition of professional and language knowledge. As a result, students obtain professional competence in a wide range of skills. More importantly, this goal is achieved without extending the curriculum.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Air Pollution Information System (APIS), 2014, Monitoring air quality using lichens - field guide and app, www.apis.ac.uk/nitrogen-lichen-field-manual [access: 29.11.2016].
 2. Boggs C.L., Watt W.B., Ehrlich P.R. (eds), 2003, Butterflies. Ecology and Evolution Taking Flight, Chicago: University of Chicago Press.
 3. Coyle D., Hood P., Marsh D., 2010, CLIL. Content and Language Integrated Learning, Cambridge: Cambridge University Press, www.langtoninfo.co.uk/web_content/9780521112987_frontmatter.pdf [access: 28.11.2016].
 4. Dudley-Evans T., St John M.J., 1998, Developments in English for Specific Purposes. A Multi-Disciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Education for Sustainable Development (ESD), www.unesco.org/new/en/education/ themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/ [access: 28.11.2016].
 6. Education for sustainable development: Guidance for UK higher education providers (QAA & HEA), 2014, www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Education-sustainable-development-Guidance-June-14.pdf [access: 28.11.2016].
 7. ESI, 2011, Global Warming: Impacts on Wildlife and Society, www.youtube.com/channel/ UCXzicKpfSXa90q54SE6Nx5Q [access: 30.11.2016].
 8. European Communities, 2004, Promoting Language Learning and Linguistic Diversity. An action plan 2004-06, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf [access: 28.11.2016].
 9. Eurydice. The information network on education in Europe, 2006, Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe, Brussels: Eurydice.
 10. Forum for the Future. Higher Education Partnership for Sustainability (HEPS), 2004, Learning and Skills for Sustainable Development. Developing a sustainability literate society. Guidance for Higher Education Institutions, London, www.forumforthefuture.org/ sites/default/files/project/downloads/learningandskills.pdf [access: 28.11.2016].
 11. International CLIL Research Journal, www.icrj.eu/ [access: 28.11.2016].
 12. NBC Learn, 2016, Adaptation of butterflies, www.nbclearn.com/changing-planet/cuecard/52835 [access: 30.11.2016].
 13. OUP ELT, 2010, https://oupeltglobalblog.com [access: 29.11.2016].
 14. The University of Wisconsin-Extension, 2012a, Biotic Index, www.youtube.com/watch? v=In1Foq4l43A [access: 30.11.2016].
 15. The University of Wisconsin-Extension, 2012b, Biotic Index_ Determining Stream Quality Using Stream Insect, www.youtube.com/watch?v=mdhAD6uil7s [access: 30.11. 2016].
 16. The University of Wisconsin-Extension, 2012c, Key to macroinvertebrate life in the river, http://watermonitoring.uwex.edu/pdf/level1/riverkey.pdf[access: 30.11.2016].
 17. UNESCO, 2012, Education for sustainable development. Sourcebook, France, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf [access: 28.11.2016].
 18. UNESCO, 2014, What is ESD?, http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/resources/what-is-esd/ [access: 28.11.2016].
 19. Water Action Volunteers (WAV), 2003, Citizen Monitoring Biotic Index, Madison: University of Wisconsin, www.water-research.net/Waterlibrary/Lake/Bugs.pdf, www. water-research.net/Waterlibrary/Lake/bioticindexchart.pdf[access: 30.11.2016].
 20. WHO, 2016, WHO Releases Country Estimates on Air Pollution Exposure and Health Impact, www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/en/ [access: 29.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu