BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska-Zimny Kalina (State College of Applied Sciences in Skierniewice, Poland), Beneduce Luciano (University of Foggia, Italy)
Tytuł
A Modern Approach to Teaching Agri-Food Sciences in the Context of Sustainability and Climate Change Issues
Innowacje w programie nauczania w dziedzinach rolno-żywnościowych w aspekcie zmian klimatycznych
Źródło
Studia Periegetica, 2017, nr 1(17), s. 99-109, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Education in the Core of Sustainability : Voices from the Baltic Sea Region = Edukacja a rozwój zrównoważony : doświadczenia z regionu Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Jakość produktów żywnościowych, Program nauczania, Zmiany klimatyczne, Regulacje prawne
Food security, Food quality, Curriculum, Climate change, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie doświadczenia autorów jako nauczycieli akademickich i naukowców w artykule zaproponowano interdyscyplinarny model tworzenia modułów dydaktycznych (ITeM) w zrównoważonym zarządzaniu w dziedzinach rolno-żywnościowych. Każdy moduł składa się z serii wykładów przeznaczonych dla studentów z I (licencjat) lub II poziomu (magister). Przedstawiony model może być stosowany w programach nauczania w zakresie: nauki i technologii żywności, nauk rolniczych, inżynierii żywności, inżynierii środowiska i biotechnologii środowiska.(abstrakt oryginalny)

In this article we propose an approach to developing interdisciplinary teaching modules (ITeM) for sustainable management in agri-food systems, based on our experiences as academic teachers and researchers involved in agri-food disciplines. Each teaching module consists of a series of lectures either for 1st level (bachelor) or 2nd level (master) students. A model of the course is presented and recommended for teaching programmes in the area of Food Science and Technology, Agricultural Science, Food Engineering, Environmental Engineering, Food and environmental Biotechnology.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altunkaya A., Gokmen V., 2008, Effect of various inhibitors on enzymatic browning, antioxidant activity and total phenol content of fresh lettuce (Lactuca sativa), Food Chemistry, 107, 1173-1179.
 2. Banks C.J., Salter A.M., Heaven S., Riley K., 2011, Energetic and environmental benefits and economic feasibility of co-digestion of food waste and cattle slurry: A preliminary assessment. Resources Conservation and Recycling, 56, 71-79.
 3. Codex Alimentarius International Food Standards, www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/ [access: 15.12.2016].
 4. Dongen U. van, Jetten M., Loosdrecht M. van, 2001, The SHARON Anammox process for treatment of ammonium rich wastewater, Water Science and Technology, 44(1), 153-160.
 5. EudraLex - EU Legislation: EudraBook V1 EudraLex Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines, Vol. 4, May 2015 / EudraLex V30, January 2015, http:// ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en [access: 15.12.2016].
 6. Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2008, Climate change: Implications for food safety, Rome.
 7. https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en [access: 15.12.2016].
 8. Mattheis J., Fellman J., 1999, Pre-harvest factors influencing flavor of fresh fruit and vegetables, Postharvest Biology and Technology, 15, 227-232.
 9. Mozell M.R., Thach L., 2014, The impact of climate change on the global wine industry: Challenges and solutions, Wine Economics and Policy, 3(2), 81-89.
 10. Parfitt J., Barthel M., Macnaughton S., 2010, Food waste within food supply chains: Quantification and potential for change to 2050, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365, 3065-3081.
 11. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=C ELEX:32002R0178&from=PL [access: 15.12.2016]
 12. Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialties guaranteed, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0509&from=EN [access: 15.12.2016].
 13. Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0510&fro m=en [access: 15.12.2016].
 14. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1481289259631&from=PL [access: 15.12.2016].
 15. Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No 258/97 (Text with EEA relevance), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:00 15:en:PDF [access: 15.12.2016].
 16. Regulation (EC) No 1333/2008of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a common authorization procedure for food additives, food enzymes and food flavorings (Text with EEA relevance), http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=it[access: 15.12.2016].
 17. Regulation (EC) No 1334/2008 the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on flavorings and certain food ingredients with flavoring properties for use in and on foods and amending Council Regulation (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and Directive 2000/13/EC (Text with EEA relevance), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri =CELEX:32008R1334&qid=1485170970175&from=EN [access: 15.12.2016].
 18. Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1485171 037927&from=EN [access: 15.12.2016].
 19. Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE LEX:32006R1925&from=PL [access: 15.12.2016].
 20. Seung K., Kader A., 2000, Pre-harvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops, Postharvest Biology and Technology, 20, 207-220.
 21. Stanley J., Kays S., 1999, Pre-harvest factors affecting appearance, Postharvest Biology and Technology, 15, 233-247.
 22. Tirado R., Clarke, L.A., Jaykus A., McQuatters-Gollop J., Frank M., 2010, Climate change and food safety: A review, Food Research International, 43, 1745-1765.
 23. www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2007- 5938+0+DOC+XML+V0//EN [access: 15.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu