BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Impact of Environmental Knowledge and Value of the Environment on Work Commitment
Wpływ wiedzy ekologicznej i wartości środowiska naturalnego na zaangażowanie w pracę
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 189-200, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Świadomość ekologiczna, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Employees' engagement, Ecological awareness, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikowane uprzednio wyniki badań empirycznych wskazują, że wdrożenie strategii środowiskowej generuje korzyści dla organizacji tj. wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, poprawa przyszłych wyników finansowych. Dotychczasowe publikacje koncentrują się jednak na finansowych efektach działań proekologicznych. W niewielkim zakresie prowadzone są natomiast badania ich wpływu na zachowania pracowników. Tymczasem wprowadzenie orientacji proekologicznej w przedsiębiorstwie wpływa na kulturę organizacyjną, a przez to na zasoby ludzkie. Z punktu widzenia badania zaangażowania pracowników identyfikacja czynników, które wywierają wpływ na jego poziom pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących optymalnych działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnej organizacji. W artykule przedstawione zostały wyniki badania zależności pomiędzy orientacją ekologiczną przedsiębiorstwa, wiedzą ekologiczną pracowników, wartością środowiska naturalnego oraz zaangażowaniem pracowników. Próba badawcza objęła grupę 433 osób. Uzyskane wyniki uzupełniają dotychczasowe badania nad zaangażowaniem pracowników o nowe czynniki dotyczące zarządzania środowiskowego. Wyniki badań uzupełniają zatem dotychczasowe badania nad zaangażowaniem pracowników o nowe czynniki dotyczące zarządzania środowiskowego. Potwierdziły one znaczenie wiedzy ekologicznej pracowników oraz wartości środowiska naturalnego dla zaangażowania afektywnego i normatywnego. Negatywnie zweryfikowano natomiast te relacje w odniesieniu do zaangażowania kalkulacyjnego. Orientacja ekologiczna przedsiębiorstwa pełni rolę moderatora, decydując o wystąpieniu (bądź nie) zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Możliwe jest zwiększanie zaangażowania pracowników ceniących wartość środowiska naturalnego poprzez podkreślanie proekologicznej orientacji przedsiębiorstwa oraz realizację inicjatyw w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Employee commitment is among quality indicators for human resource management. Previous studies on determinants of the commitment level have focused on individual's personal characteristics (age, sex) and organizational circumstances (incentive scheme), ignoring factors related to environmental management. Meanwhile, adoption of environmental orientation in a company affects organizational culture and consequently, human resources. The paper presents the results of the study on the relationship between environmental orientation of a company, environmental knowledge, value of the environment and employee commitment. The main purpose of this study is to examine the relationships between these factors. Therefore, the results enrich findings of the previous studies on employee commitment with knowledge about other factors concerning environmental management. We assume that employee commitment has three multidimensional components namely: affective commitment, continuance commitment, and normative commitment. Questionnaires responses from 433 Polish workers were analyzed confirming the importance of environmental knowledge and awareness of the value of the environment as factors influencing both affective and normative commitment. But the results didn't confirm the correlations with calculative commitment. From the point of view of pro-environmental orientation, it serves the role of moderator relative to the analyzed variables. The managers can use the findings as an argument to support implementation of environmental orientation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilera R.V., Rupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J., Putting the S back in corporate social responsibility: a multi level theory of social change in organizations, Academy of Management Review, 2007, 32(3), 836-863.
 2. Buciuniene I., Kazlauskaite R., The linkage between HRM, CSR and performance outcomes, Baltic Journal of Management, 2012, 7(1), 5-24.
 3. Banerjee S.B., Corporate environmentalism: The construct and its measurement. Journal of Business Research, 2002, 55(3), 177-191.
 4. Bhattacharya C.B., Sen S., Korschun D., Using corporate social responsibility to win the war for talent, MIT Sloan Review, 2008, 49(2), 37-44.
 5. Bolton S.C., Kim R., O'Gorman K.D., Corporate social responsibility as a dynamic internal organizational process: A case study. Journal of Business Ethics, 2011, 101(1), 61-74.
 6. Branzei O., Jennings P.D., Vertinsky I., A knowledge-based view of environmental performance in different cultural contexts: Canada, Japan, and China, paper presented at the Academy of Management Conference, Organizations and the Natural Environment Division, Denver, CO, 9-14 August 2002.
 7. Chan E.S.W., Hon A.H.Y., An Empirical Study of Environmental Practices and Employee Ecological Behavior in the Hotel Industry. Hospitality, Leisure, Sport, 2014.
 8. Huang P., Shih L., Effective environmental management through environmental knowledge management, International Journal of Environmental Science and Technology, 2009, 6 (1), 35-50.
 9. Jabbour C.J.C., Santos F.C.A., Relationships between human resource dimensions and environmental management in companies: proposal of a model, Journal of Cleaner Production, 2008, 16(1), 51-58.
 10. Janis S., Employees' values orientation in the context of corporate social responsibility, Baltic Journal of Management, 2008, 3(3), 346-358.
 11. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. PWE, Warszawa 2010.
 12. Leszczyńska A., Wiedza i wartości ekologiczne a satysfakcja z pracy, Marketing i rynek, 2016, 3, 490-501.
 13. Meyer J.P., Becker T.E., Van Dick R., Social identities and commitments at work: Toward an integrative model. Journal of Organizational Behavior, 2006, 27, 665-683.
 14. Meyer J.P., Becker T.E., Vandenberghe C., Employee commitment and motivation: A conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 2004, 89, 991-1007.
 15. Mowday R.T., Porter L.W., Steers R.M., Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. Academic Press, New York 1982.
 16. Posner B.Z., Another Look at the Impact of Personal and Organizational Values Congruency. Journal of Business Ethics, 2010, 97.
 17. Renwick D.W.S., Redman T., Maguire S., Green human resource management: a review and research agenda, International Journal of Management Reviews, 2013, 15(1), 1-14.
 18. Shen J., Developing the concept of socially responsible international human resource management, International Journal of Human Resource Management, 2011, 22(6), 1351-1363.
 19. Shen J., Zhu C.J., Effects of socially responsible human resource management on employee organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 2011, 22(15), 3020-3035.
 20. Shuk B., Wollard K., Employee engagement and HRD: a seminal review of the foundations, Human Resource Development Review, 2010, 9(1), 89-110.
 21. Spanjol J., Tam W.Y.L., Tam V., Employer-employee congruence in environmental values: an exploration of effects on job satisfaction and creativity. Journal of Business Ethics, 2015, 130 (1), 117-130.
 22. Stankiewicz J., Moczulska M., Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych) http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_26.pdf, 2013.
 23. Taing M.U., Granger B.P., Groff K.W., Jackson E.M., Johnson R.E., The Multidimensional Nature of Continuance Commitment: Commitment Owing to Economic Exchanges Versus Lack of Employment Alternatives, J. Bus. Psychol., 2011, 26, 269-284.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.69
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu