BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozińska Agnieszka (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
Education Specializations of Graduates at Public and Private Universities in Greater Poland Region
Kierunki kształcenia absolwentów publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 138-147, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Adaptacja społeczno-zawodowa, Szkoły niepubliczne, Edukacja
Higher education, Socially-professional adaptation, Private school, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
The creation of knowledge-based economy and cooperation in the conditions of globalization and economic integration led to changes in the labour market, which in turn led to changes in the situation of higher education in Poland. Adjusting teaching offer of Polish universities to demands of employers put on their future employees represents an embodiment of educational aspirations of future employees. The aim of this paper is to compare the processes of change which take place in the structure of fields of study at universities with changes visible on the labour market in Poznań and Greater Poland region. The study points the changes that occurred in the structure of specializations chosen by students, and in the structure of a functioning of labour market, and then focuses on the analysis of the intensity, speed and stability of the process of adaptation of these structures in 2008-2014(abstrakt oryginalny)

Tworzenie się gospodarki opartej na wiedzy i współpraca w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej spowodowały zmiany na rynku pracy, które z kolei stały się przyczyną zmiany sytuacji w szkolnictwie wyższym w Polsce. Dopasowanie oferty dydaktycznej polskich uczelni do wymagań stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom jest wyrazem realizacji aspiracji edukacyjnych przyszłych pracowników. Celem artykułu jest porównanie procesów zmian, jakie zachodzą w strukturze kierunków studiów na uczelniach ze zmianami widocznymi na rynku pracy w Poznaniu i w Wielkopolsce. Badanie wskazuje zmiany, jakie dokonały się w strukturze wybieranych przez studentów kierunków kształcenia oraz w strukturze funkcjonującego rynku pracy, a następnie skupia się na analizie intensywności, szybkości oraz stabilności procesu adaptacji tych struktur w latach 2008-2014(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS, 2009, Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF (access 17.08.2016).
 2. Deloitte, 2013, Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte, Warszawa, pp. 30-31, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf (access 17.08.2016).
 3. Domański H., 2004, Między komunizmem a rynkiem. Wpływ wykształcenia na zarobki w 27 krajach, [in:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychter (eds.), Niepokoje polskie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 4. EYBA i IBnGR, 2010, Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf (access 17.08.2016).
 5. Gębski M., 2009, Wybrane teorie rynku pracy, Miscellanea Oeconomicae, no. 13 (2), p. 11.
 6. Kobylarek A., 2004, Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 7. Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 8. Leja K., 2008, Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, [in:] K. Leja (ed.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 9. Moore J.A., 1978, A measure of structural change in output. Review of Income and Wealth, March, Vol. 24, no. 1.
 10. Orczykowska A., 2006, Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2/8, pp. 49-64.
 11. Piróg D., 2013, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość - Edukacja, no. 9, pp. 302-316.
 12. Teichler U., 2011, Bologna - motor or stumbling block for the mobility and employability of graduates? Employability and mobility of bachelor graduates in Europe. Key result of the Bologna process, Rotterdam/Boston/Taipei, Sense Pubishers, no. 1-2, pp. 3-41.
 13. Wyżnikiewicz B., 1987, Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu