BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mysona Byrska Joanna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Tytuł
The Female Consumer, Who She Is, Who She Wants to Be and Who She Cannot Be as a Consumer
Kobieta - konsumentka. Kim jest, kim chce być i kim nie może być konsumentka
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 201-211, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Konsument, Społeczeństwo konsumpcyjne, Konsumpcja
Woman, Consumer, Consumer society, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omawiam kim jest kobieta jako konsumentka oraz jakie wymagania stawia przed kobietą świat konsumpcji. Świat konsumpcji wymaga od jednostek realizacji nowego imperatywu moralnego zwanego "fun reality" (rzeczywistość zabawy). Dla kobiety konsumentki bardzo ważny jest zawodowy sukces, rodzina staje się czymś drugorzędnym, ponieważ oznacza konieczność ograniczania własnej konsumpcji, co nie jest dobrze widziane w świecie konsumpcji. Kobieta konsumentka powinna być wiecznie piękna, młoda i osiągać sukces na polu zawodowym. Kobieta konsumentka zawsze piękna i odpowiednio ubrana nie ma czasu na refleksję nad swoim życiem. Poczucie szczęścia kupuje - każdy zakup pięknego przedmiotu powinien czynić ją szczęśliwą; podobnie zresztą jak mężczyznę - konsumenta. W świecie konsumpcji nie ma zbyt dużo miejsca na refleksję nad sprawami ważnymi. Świat konsumpcji ogranicza się do rzeczy i wartości materialnych, nacisk kładziony jest na to co użyteczne i piękne. Dlatego kobieta stale jest pod presją bycia piękną i młodą, nie może być zmęczona i nie wolno jej źle wyglądać, ponieważ bardzo dużo wówczas traci. Aby mieć znaczenie w świecie konsumpcji kobieta powinna być piękna, czyli szczupła i młoda. Kobietę w świecie konsumpcji określa ciało, a nie wiedza, umiejętności i kompetencje. Podporządkowanie zasadom świata konsumpcji czyni z kobiety ładnie opakowany przedmiot. Szczęście na miarę świata konsumpcji kobieta konsumentka osiąga jedynie chwilowo, wraz z upływem czasu i naturalnymi procesami starzenia się będzie dla kobiety - konsumentki w świecie konsumpcji coraz mniej miejsca. (abstrakt oryginalny)

This article demonstrates who a woman is as a consumer and how she strives to fulfill the requirements of the world of consumption. The world of consumption is a form of living according to the new moral imperative of a "fun reality." For the female consumer professional success is very important. The family becomes secondary because a family represents many forms of limitation and restriction and this is not seen as something good in the world consumption. A woman - consumer, always beautiful and well-dressed has no time for a deepened reflection over her life. She is buying her happiness - any purchase of a beautiful object should make her happy; the same as a man - consumer. In the world of consumption there is not much place for the reflection over important matters. The world of consumption is limited to things and material values, the emphasis is put on what is useful and beautiful. This is why a woman is being all the time under a pressure of being beautiful and young, she cannot be tired and she is not allowed to look badly, thus she loses too much then. To have a significance in the world of consumption a woman should be beautiful, i.e. slim and young. A woman in the world of consumption is defined by her body, not by her knowledge, abilities or skills. Subordination to the principles of the world of consumption makes a woman a beautifully wrapped object. A happiness in terms of the world of consumption can be achieved by a woman - consumer only temporarily, while with the time passing by and natural process of aging there would be fewer and fewer place for a woman - consumer in the world of consumption. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, Muza, Warszawa 2013.
 2. Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Sic! Warszawa 2006.
 3. Bauman Z., Konsumowanie życia, UJ, Kraków 2009.
 4. Bauman Z., Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków 2005.
 5. Combs J.E., Świat zabawy. Narodziny wieku ludycznego, UW, Warszawa 2011.
 6. Grabowski D., Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji, [in:] ed. M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka, "W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia", Difin, Warszawa 2012, p. 56-77.
 7. Hostyński L., Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, PWN, Warszawa 2015.
 8. Królikowska S., Kreowanie postaw konsumpcyjnych przez prasę kobiecą, [in:] ed. M. Golka, "W cywilizacji konsumpcji", UAM, Poznań 2004, p. 145-162.
 9. Markowska-Gos E., Konsumeryzm a symptomy dezorganizacji rodziny współczesnej. Wybrane aspekty, [in:] ed. M. Dziura, E. Wolanin-Jarosz, "Homo consumens', KUL, Lublin 2014, p. 97-118.
 10. Mysona Byrska J., Dobry konsument - zły obywatel, [in:]: ed. D. Probucka, "Etyka i dobro", UP, Kraków 2015, p. 213-221.
 11. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Literackie Muza, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.70
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu