BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajec Jarosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Między megaprojektami energetycznymi a energetyką rozproszoną : o współczesnych dylematach lokalizacji produkcji energii elektrycznej
Between Energy Megaprojects and Distributed Energy Generation : About Contemporary Dilemmas of the Localization of Electricity Production
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 275-287, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Energia elektryczna, Prosumpcja
Renewable energy, Electric power, Prosumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sposoby produkcji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej zmieniają się w czasie. W wyniku walki ze zmianami klimatycznymi we współczesnej energetyce wzrasta znaczenie energii odnawialnej. Towarzyszy temu tendencja do rozproszenia źródeł energii. Skrajnym przejawem takiego rozproszenia jest prosumpcja - zjawisko polegające na tym, że producent jest równocześnie konsumentem energii. A jednak energia odnawialna nie musi być energią rozproszoną. Istnieje wiele projektów, które zakładają tworzenie wielkich elektrowni na podstawie źródeł odnawialnych (wodne, wiatrowe, słoneczne, pływowe, geotermalne, oparte na biomasie i inne). Nowoczesna energetyka powinna się opierać na zróżnicowaniu nie tylko w zakresie źródeł produkcji energii elektrycznej, ale także wielkości zakładów energetycznych. (abstrakt oryginalny)

The methods of the production, distribution and use of electricity change over time. As a result of combating climate change, the importance of renewable energy is increasing in contemporary energetics. This is accompanied by a tendency to dissipate energy sources. An extreme manifestation of this dispersion is prosumption, a phenomenon in which one party is both a producer and consumer of energy. However, renewable energy does not have to be dissipated. There are many projects that involve the creation of large power plants based on renewable energy sources (hydro, wind, solar, tidal, geothermal, biomass-based, etc.). Modern energy should be based on diversity, not only in terms of the sources of electricity production, but also in terms of the size of power plants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilgili M., Yasar A., Simsek E.: Offshore Wind Power development in Europe and its comparison with onshore counterpart. "Renewable and Sustainable Energy Reviews". Vol. 15, February 2011.
 2. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski Z.: Dzieje gospodarcze świata do 1975 roku. PWE, Warszawa 1977.
 3. Giddens A.: Klimatyczna katastrofa. Prószyński Media, Warszawa 2010.
 4. Hao Xin: Three Gorges Dam: Into the Unknown. "Science", Vol. 321, 1 August 2008.
 5. IPCC, Summary for Policymakers, [in:] Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B., Tignor M., Miller H.L. (eds.): Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge-New York 2007.
 6. Lawler A.: Climate change: battle over IPCC chair renews debate on U.S. climate policy. "Science", Vol. 296, 12.04.2002.
 7. Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2006.
 8. Oreskes N.: The scientific consensus on climate change. How do we know we're not wrong?, [in:] DiMento J.F., Doughman P. (eds.): Climate Change. What it means for Us, our Children and our Grandchildren. MIT Press, Cambridge 2007.
 9. Schumacher E.F.: Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy. PIW, Warszawa 1981.
 10. Szymusiak T.: Prosument - Prosumpcja - Prosumeryzm. Ekonomiczne oraz społeczne korzyści presumpcji na przykładzie Polski oraz Niemiec (podejście naukowe). Bezkresy Wiedzy, 2015.
 11. http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm, 15.05.2016.
 12. http://energytransition.de/2016/01/germany-is-20-years-away-from-100-percent-renewable-power-not/, 15.05.2016.
 13. http://wysokienapiecie.pl/rynek/1468-rynek-energii-w-polsce-w-2015, 15.05.2016).
 14. http://www.rynek-energii elektrycznej.cire.pl, 15.05.2016.
 15. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf, 15.05.2006.
 16. https://newint.org/features/2015/03/01/desertec-long/, 15.05.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu