BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymitrowska Yanina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola państwa prorozwojowego w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się
The Role of Developmental State in the Formation of Socio-economic Order of Developing Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 120-133, rys., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Rozwój, Rozwój gospodarczy państwa, Kraje rozwijające się
Capitalism, Development, Economic development of the country, Developing countries
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E02, E60, O11, O20, O50
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu zwracana jest uwaga na rolę jaką odegrała idea państwa prorozwojowego dla dynamicznego rozwoju "azjatyckich tygrysów". Istotne jest dokonanie analizy rozwiązania systemowego, które przyczyniło się do sukcesu przywołanych gospodarek oraz ocena możliwości jego efektywnego zastosowania w krajach rozwijających się. Celem artykułu jest zatem ocena znaczenia systemu państwa prorozwojowego dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. W pierwszej części opracowania przedstawiono istotę państwa prorozwojowego - definicję, cechy charakterystyczne oraz główne założenia sposobu funkcjonowania. Następnie analizie poddano znaczenie państwa prorozwojowego dla rozwoju gospodarczego "azjatyckich tygrysów". Są to bowiem kraje uznawane za prekursorów systemu. W ostatniej części artykułu dokonano oceny roli państwa prorozwojowego w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się. Słowa kluczowe: państwo prorozwojowe, kapitalizm prorozwojowy, rozwój gospodarczy,(abstrakt oryginalny)

In the literature, attention is paid to the role a developmental state played in the dynamic development of the Asian Tigers. It is important to analyze the system solution, which contributed to the success of mentioned economies and evaluate its possible effective use in developing countries. The aim of the paper is, therefore, to assess the relevance of developmental state system for the economic development of developing countries. In the first part of the study, an idea of developmental state is going to be presented - definition, characteristics and the main assumptions of its' functioning. Then, the relevance of developmental state system for the economic development of the Asian Tigers will be examined while these are the countries considered to be precursors of the system. In the last part of the paper, the role of developmental state in the formation of the socio-economic order of developing countries will be assessed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka.
 2. Amsden A. (1989), Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, Oxford, New York.
 3. Appelbaum R.P., Henderson J. (ed.) (1992), States and Development in the Asian Pacific Rim, Sage, London.
 4. Castells M. (2009), Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Castells M., Goh L., Kwok R.Y.W. (1990), The Shek Kip Mei Syndrom: Economic Development and Public Housing in Hong Kong and Singapore, Pion, London.
 6. Dymitrowska Y. (2015), "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa, SimplePublishing.
 7. Evans P. (1989), Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State, "Sociological Forum", no. 4.
 8. Evans P. (1995), Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 9. Fiedor B. (2015), Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, w: Kryk B., Kłos L. (red.), Problemy współczesnej ekonomii - tom 2, Studia i Prace WNFiZ, nr 40.
 10. Haggard S. (1990), Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, Cornell University Press, Ithaca, London.
 11. Johnson C. (1982), MITI and the Japanese Miracle, Stanford University Press, Stanford, California.
 12. Kim E.M. (ed.) (1998), The four Asian tigers: Economic development and the global political economy, Academic Press Inc, San Diego.
 13. Leftwich A. (1994), The Developmental State, Working Paper, vol. 6, University of York.
 14. Leftwich A. (1995), Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state, "Journal of Development Studies", vol. 31.
 15. Levi-Faur D. (2012), States Making and Market Building for the Global South: The Developmental State vs. The Regulatory State?, Jerusalem Papers in Regulation and Governance, Working Paper, no. 44.
 16. Moselle B., Polak B. (2001), A Model of a Predatory State, "The Journal of Law, Economics and Organization", no. 17/1.
 17. Robinson J.A. (1999), When is a State Predatory?, CESifo Working Paper Series, no. 178.
 18. Rodrik D. (1996), Understanding Economic Policy Reform, Journal of 35 Economic Literature, no. 34.
 19. Stevens P. (2003), Resource Impact: Curse or Blessing? A literature survey, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, Dundee, UK.
 20. Szudy M. (2015), Developmental Capitalism Jako Trzecia Droga, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 211.
 21. The World Bank (1993), The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy. The World Bank Policy Research Report, Washington D.C.
 22. The World Bank (2016), World Developmen Indicators 2016, Data catalog downloads (Excel), http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, (dostęp: 10.2016).
 23. The World Bank (2017), Country and Lending Groups, Data, https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519, (dostęp: 05.2017).
 24. Wade R. (1990), Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, Princeton.
 25. Woo-Cumings M. (ed.) (1999), The Developmental State, Cornell University Press Ithaca, New York.
 26. Woś J. (1997), Wprowadzenie do ekonomii, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 27. Woś J. (2001), Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXIII, zeszyt 4.
 28. Ząbkowicz A. (2006), Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu