BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał-Kidawa Aldona (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wartość racjonalizmu według Leszka Kołakowskiego
The Value of Rationalism by Leszek Kolakowski
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 289-298, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wolność, Władza, Moralność
Freedom, Power, Morality
Uwagi
streszcz., summ.
Kołakowski Leszek
Abstrakt
Artykuł prezentuje poglądy najwybitniejszego polskiego filozofia Leszka Kołakowskiego na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie, który na drodze do wolności poszukuje nie tylko własnej podmiotowości, ale także harmonijnej i czytelnej reguły funkcjonowania w społeczeństwie masowym. Zasadnicze jest przekonanie, że człowiek, kultura i świat, aby trwać i przetrwać muszą pozostawać w stanie niezakończonym ostatecznie. Siła kultury, siła jej twórcy objawia się w identyfikacji niezakończonej. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the views of the most eminent Polish philosopher Leszek Kolakowski on the human condition in the modern world, who on the way to freedom seeks not only for his own subjectivity, but also for harmonious and clear rule of functioning in a mass society. The essential is the belief that a man, culture and the world to remain in existence and to survive must be able to last in ultimately unfulfillment stage in mankind's development. The strength of the culture, the strength of its creators is revealed in the identification unfinished. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobbio N.: Liberalizm i demokracja. Znak, Kraków 1998.
 2. Dąbkowski L.: Problem transcendencji a kultura współczesna w koncepcji Leszka Kołakowskiego. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
 3. Flis M.: Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej. Universitas, Kraków 1994.
 4. Kołakowski L.: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Aneks, Londyn 1984.
 5. Kołakowski L.: Horror metafizyczny. Res Publica, Warszawa 1990.
 6. Kołakowski L.: Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. PWN, Warszawa 1958.
 7. Kołakowski L.: Filozofia pozytywistyczna. PWN, Warszawa 1966.
 8. Kołakowski L.: Kultura i fetysze. PWN, Warszawa 2002.
 9. Kołakowski L.: Moje słuszne poglądy na wszystko. Znak, Kraków 1999.
 10. Kołakowski L.: Obecność mitu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994.
 11. Kołakowski L.: Pochwała niekonsekwencji. Puls, Londyn 1989.
 12. Kołakowski L.: Światopogląd i życie codzienne. PIW, Warszawa 1957.
 13. Borowicz A.: Radykalny racjonalizm Leszka Kołakowskiego jako stanowisko świato-poglądowe i postulat metodologiczny. "Kwartalnik Filozoficzny", t. 20, z. 4, 1992.
 14. Dąbkowski L.: Między sceptycyzmem a wiarą - dylemat Leszka Kołakowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia, nr 25, 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu