BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sirková Michaela (University of Prešov in Prešov, Slovak Republic), Ali Taha Viktória (University of Prešov in Prešov, Slovak Republic)
Tytuł
Analytical View on Talent Management in Slovak Tourism Organisations
Analiza zarządzania talentem w turystyce
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 229-239, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Turystyka, Przedsiębiorstwo turystyczne
Talent management, Tourism, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z perspektywy globalnej, turystyka przeszła znaczące zmiany spowodowane przez rozwój turystyki (zwłaszcza) w krajach rozwijających się i "odkrycie" nowych miejsc. Turystyka jest coraz częściej postrzegana jako sektor dominujący, jako kluczowy czynnik dla wzrostu i rozwoju gospodarczego w wielu krajach. Artykuł ten dotyczy zarządzania talentami w organizacjach w dziedzinie turystyki na Słowacji. Zwraca także uwagę na korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania talentami w szczególnym kontekście sektora turystycznego i specyficzne procesy zarządzania talentami prowadzonych przez organizacje w tym sektorze. Badanie opiera się na analizie danych pierwotnych uzyskanych w badaniu ankietowym wśród 87 respondentów, którzy byli przedstawiciele organizacji w dziedzinie turystyki. Aby wykryć statystycznie istotną zależność między wielkością organizacji i zarządzania talentami użyto testu "chi-kwadrat". (abstrakt oryginalny)

Globally, tourism has undergone significant changes caused by a growth of tourism (especially) in developing countries and "discovery" of new destinations. It is increasingly seen as a dominant sector and key determinant of economic growth and development in many countries. The article deals with the talent management in tourism and hospitality organisations in the Slovak business environment. It also highlights the benefits of talent management implementation in the specific context of hospitality and tourism sector and specifies talent management processes implemented by tourism organizations. The study is based on the analysis of primary data obtained in a questionnaire survey of 87 respondents - representatives of organizations in tourism sector. Chi-square test was used to determine whether there is a significant association between organizational characteristics and implementation of talent management which revealed that the implementation/nonimplementation of talent management is related to the size of the organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali Taha V., Sirková M., Bednárová L., Talent management in Slovak organizations: insight into selected practices and processes. [in:] Intercathedra, no. 30/2, 2014. Poznań (Poland): University of Life Sciences, Department of Economics and Wood Industry Management. ISSN 1640-3622.
 2. Baum T., Implications of hospitality and tourism labour markets for talent management strategies, [in:] International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 20, no. 7, 2008. pp. 720-729. ISSN 0959-6119.
 3. Bharwani S., Butt N., Challenges for the global hospitality industry: an HR perspective, [in:] Worldwide Hospitality and Tourism Themes, vol. 4, no. 2, 2012. pp. 150-162. ISSN 1755-4217.
 4. Biswas M., Suar D., Which Employees' Values Matter Most in the Creation of Employer Branding?, [in:] Journal of Marketing Development and Competitiveness, vol. 7, no 1, 2013. p. 93-102. ISSN 2155-2843.
 5. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), Talent management: an overview, updated in September 2013. Retrieved from: http://www.cipd.co.uk/hrresources/factsheets/talent-management-overview.aspx
 6. D'annunzio-Green N., Managing the talent management pipeline: Towards a greater understanding of senior managers' perspectives in the hospitality and tourism sector, [in:] International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 20, no. 7, 2008. pp. 807-819. ISSN 0959-6119.
 7. Frank F.D., Taylor C.R., Talent management: trends that will shape the future, [in:] Human Resource Planning, vol. 27, no. 1, pp. 33-41. ISSN 0199-8986.
 8. Hsu Y., The Review of Human Resource Strategies Applying in Hospitality Industry in South California, [in:] International Business Research, vol. 8, no. 3, 2015. pp. 133-140. ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012.
 9. Lewis R.E., Heckman R.J., Talent management: a critical review, [in:] Human Resource Management Review, vol. 16, no. 2, pp. 139-54. ISSN 1053-4822.
 10. Nickson D., Human resource management for the hospitality and tourism industries. Elsevier, 2007. ISBN 978-0-7506-6572-8 (0-7506-6572-6).
 11. Nilsson S., Ellström P., Employability and talent management: challenges for HRD practices, [in:] European Journal of Training and Development, vol. 36, no. 1, 2012. pp. 26-45. ISSN 2046-9012
 12. Ready D.A., Conger J.A., Make Your Company a Talent Factory, [in:] Harvard Business Review, 2007.
 13. Saar S.S., The Challenge of Developing and Retaining Talent, [in:] Supply Chain Management Review, vol. 17, Iss. 2, 2013. pp. 8-9. ISSN 1521-9747.
 14. Serban A., Andanut M., Talent Competitiveness and Competitiveness through Talent, [in:] Procedia Economics and Finance, vol. 16, 2014. pp. 506-511. ISSN 2212-5671.
 15. Sonnenberg M., Talent - Key ingredients. Accenture Talent & Organization Performance, 2010. Retrieved from: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Netherlands/Talent Key ingredients_Brochure_2011.pdf
 16. United Nations, United Nations International Trade Statistics Konwledgebase, 2011. Retrieved from: http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/IRTS-2008.
 17. United Nations, International Recommendations for Tourism Statistics 2008. New York: United Nations Publication 2010. ISBN 978-92-1-161521-0.
 18. UNWTO, UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. Published: June 2015. eISBN: 978-92-844-1689-9. Retrieved from: http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416899.
 19. UNWTO, Measuring Employment in the Tourism Industries - Guide with Best Practices. Published 2014. ISBN 78-92-844-1614-1, eISBN 978-92-844-1615-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.73
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu