BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Źródła finansowania oraz główne kierunki rozwojowe projektów rewitalizacyjnych na przykładzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 78-91, tab.,bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Struktura finansowa
Revitalization, Financial structure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Dolny Śląsk, Jelenia Góra
Lower Silesia
Abstrakt
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) są instrumentem rozwoju terytorialnego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) przez Związek ZIT AJ, na podstawie Porozumienia z dnia 6 maja 2015 r. [Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu...]. W skład AJ wchodzi łącznie 18 jednostek samorządu terytorialnego: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów, Złotoryja (gminy miejskie); Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Świerzawa (gminy miejsko-wiejskie); Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka (gminy wiejskie) oraz Jelenia Góra (miasto na prawach powiatu). Dokumentem strategicznym, wyznaczającym i porządkującym działania rozwojowe AJ jest "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023". Głównym celem strategii jest integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność, poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz potencjału turystycznego, przyrodniczego, jak również kulturowego dla poprawy życia mieszkańców. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Faucheux S., O'Connor M., Straten J. (red.) (1998), Sustainable Development: Concepts, Rationalities and Strategies, Springer Science & Business Media, New York
 2. Gibney J. (2012), Leadership of Place and the Dynamics of Knowledge [w:] M. Sotarauta, L. Horlings, J. Liddle (eds.), Leadership and Change in Sustainable Regional Development, Regional Studies Association, Regions and Cities, Routledge, New York
 3. Klasik A. (2011), The Culture Sector and Creative Industries as a New Foundation of Development of Large Cities and Urban Agglomerations [w:] A. Klasik (ed.), The Cities and Agglomerations Development Based on the Culture Sector and Creative Industries, KPZK PAN, Warszawa
 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfów Śląski na lata 2016-2020 (2016), Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Gryfów Śląski
 5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020 (2016), Urząd Miasta w Piechowicach, Piechowice
 6. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023 (2016), Urząd Miejski w Kowarach, Kowary
 7. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 (2016), Urząd Gminy w Podgórzynie, Podgórzyn
 8. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wleń na lata 2016-2023 (2016), Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
 9. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (2016), Urząd Miasta Jelenia Góra, Jelenia Góra
 10. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023 (2016), Urząd Miasta Wojcieszów, Wojcieszów
 11. Lokalny Program Rewitalizacji Szklarskiej Poręby na lata 2016-2023 (2016), Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, Szklarska Poręba
 12. Pawłowski A. (2011), Sustainable Development as a Civilizational Revolution: A Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21st Century, CRC Press, Taylor & Francis Group, London
 13. Porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 14. Program Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023 (2016), Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Mirsk
 15. Program Rewitalizacji Gminy Świerzawa (2016), Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, Świerzawa
 16. Raszkowski A. (2011), Nowe trendy w marketingu miejsc [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Przestrzeń a rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 241
 17. Raszkowski A. (2014), Place Marketing in the Process of Territorial Identity Creation and Strengthening, "Journal of European Economy", No. 13(2)
 18. Raszkowski A. (2012), Selected Factors Contributing to the Success of City Promotion Strategy, "Regional Development and Planning", Vol. 4, Iss. 4
 19. Raszkowski A. (2013), Znaczenie kreatywności opartej na kulturze (culture-based creativity) w rozwoju gospodarczym na przykładzie strategii biznesowych [w:] A. Klasik (red.), Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 21. Regulamin oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego (2016), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 22. Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego, http://rpo.dolnyslask.pl/ o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/ (dostęp: 31.12.2016).
 23. Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, http://www.zitaj.jeleniagora.pl/o-zit (dostęp: 31.12.2016).
 24. Stimson R., Stough R., Roberts B. (2006), Regional Economic Development, Analysis and Planning Strategy, Springer, Heidelberg. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 25. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 (2015), Jelenia Góra
 26. Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 (2015), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 27. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (2016), Minister Rozwoju, Warszawa
 28. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 29. Ziobrowski Z. (2010), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu