BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikodemska-Wołowik Anna M. (Uniwersytet Gdański), Bednarz Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wspólny znak towarowy gwarancyjny w ujęciu ekonomiczno-prawnym wobec wyzwań międzynarodowych
Common Certification Mark in Terms of Economic and Legal Approach Towards International Challenges
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 245-250, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona własności intelektualnej, Znaki towarowe, Ochrona znaków towarowych, Interesariusze, Regulacje prawne
Intellectual property protection, Trademarks, Trademark protection, Stakeholders, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Badania zrealizowano w ramach fazy wstępnej projektu o numerze 2016/21/B/HS4/01600, którego fundatorem jest Narodowe Centrum Nauki
Abstrakt
W opracowaniu mającym charakter aplikacyjny uwagę skoncentrowano na wspólnym znaku towarowym gwarancyjnym, ponieważ w rodzimej literaturze ekonomicznej, prawnej i w orzecznictwie dotąd relatywnie niewiele miejsca poświęcono tej kategorii znaku. Ponadto, odkryto potencjał tkwiący w tym oznaczeniu jako narzędziu budowania zaufania interesariuszy przedsiębiorstwa w post-kryzysowych warunkach niepewności w wymiarze międzynarodowym i silniejszego odczuwania ryzyka konsumenckiego. Celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej w zakresie ekonomiczno-prawnego ujęcia istoty wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego oraz próba stworzenia zbioru rekomendacji i dobrych praktyk w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

In the article, applicable in character, the attention was focused on a Common Certification Mark due to the fact that the authors identified a significant gap in the domestic economic and legal literature as well as in case law in this category of the trademark. Moreover, they discovered the potential of this trademark as a tool to build companies' stakeholders trust in the post-crisis uncertainty in the international environment. The objective of this paper therefore is to fill this gap in the field of cognitive economic and legal recognition of the Common Certification Mark and to develop a set of recommendations and good practices in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak, A. i Gędłek, M. (2009). Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: UPRP, KIG.
 2. Czub, K. (2011). Patent na własność. Poradnik dla przedsiębiorców. Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 3. Czub, K. (2016). Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer. Seria Akademicka.
 4. Fehder, D.C., Murray, F. i Stern, S. (2014). Intellectual property rights and the evolution of scientific journals as knowledge platforms. International Journal of Industrial Organization, 36 (9), 83-94. DOI: 10.1016/j.ijindorg.2014.08.002
 5. Figiel, A. (2013). Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe. Zeszyty Naukowe: Seria Specjalna: Monografie nr 224. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. OECD/EUIPO (2016). Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264252653-en.
 7. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jakość tradycja. http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.html (14.02.2017).
 8. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Znak Jakość Tradycja. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/wyroby-spozywcze/znak-jakosc-tradycja/ (12.02.2017).
 9. Poszewiecki, A. (2009). Konkurencyjność firmy na rynkach zagranicznych z uwzględnieniem IP. W: M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
 10. World Intellectual Property Organization (2010). Technical and Procedural Aspects Relating to the Registration Of Certification and Collective Marks. Geneva: World Intellectual Property Organization. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Document prepared by the Secretariat on 30.08.2010.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2015.
 12. Ustawa z 30.06.2000 Prawo własności przemysłowej, Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny. Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508, z późn. zm.
 13. Ustawa z 4.02.1994 O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst ujednolicony 17.02.2011, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu