BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowski Michał (Uniwersytet Warszawski; kancelaria Romanowski i Wspólnicy)
Tytuł
Odstąpienie / wystąpienia z umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym - kilka refleksji na tle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rescission of / Withdrawal from an Investment-type Life Insurance Contract - a Few Thoughts Based on the New Insurance and Reinsurance Act
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 103-118, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Umowa ubezpieczeniowa, Pokusa nadużycia, Ubezpieczenia na życie
Insurance activity, Insurance contract, Moral hazard, Life insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadziła mechanizm odstąpienia / wystąpienia z umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym. Mimo iż w toku prac legislacyjnych udało się wyeliminować niektóre wady regulacji, to jej ostateczna wersja może budzić poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, w tym w szczególności - w zakresie zasady proporcjonalności. Jednym z kluczowych błędów jest promocja zjawiska tzw. hazardu moralnego po stronie klientów ubezpieczyciela. Wskutek nowych przepisów do długoterminowej umowy ubezpieczenia wprowadzony został okres próbny, który przerzuca ryzyko przedterminowego zakończenia umowy na ubezpieczyciela. (abstrakt oryginalny)

The Polish Insurance and Reinsurance Act introduced a mechanism for rescinding / withdrawing from investment-type life insurance contracts. Although certain low points of this regulation were eliminated already at the legislative stage, the Act's final version rises serious concerns about its constitutionality and, in particular, may be assessed as violating the principle of proportionality. One of the drafters' key mistakes is the promotion of the concept of "moral hazard" affecting customers of insurance undertakings. The new piece of legislation introduced a cooling-off period for long-term insurance contracts, a measure that effectively transfers the risk of a contract's premature termination to the insurer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, "The American Economic Review (American Economic Association)" 1963, no 53 (5).
 2. Arrow K., Aspects of the Theory of Risk Bearing, Yrjö Jahnssonin Säätiö, Helsinki 1965,OCLC 228221660.
 3. Arrow K., Essays in the Theory of Risk-Bearing, Markham Publishing, Chicago 1971.
 4. Baker T., On the Genealogy of Moral hazard, "Texas Law Review" 1996, vol., 75.
 5. Crosby E., Fire Prevention, "Annals of the American Academy of Political and Social Science" 1905, no 26 (2).
 6. Dembe A., Boden L., Moral Hazard: A Question of Morality, "New Solutions" 2000, nr 10 (3).
 7. Krugman P., The return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton & Company Inc., New York 2009.
 8. Longschamps de Berier R., Zobowiązania, Księg. Wyd. Gubrynowicz, Lwów 1939; wydanie anastatyczne: Ars Boni et Aequi, Poznań 1999.
 9. Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), Sellier European Law Publishers, München 2016.
 10. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo zobowiązań, część ogólna, CH Beck, Warszawa 2014.
 11. Romanowski M., Romanowski G., Kilka refleksji w sprawie opłaty likwidacyjnej w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2014, nr 1.
 12. Romanowski M., Weber A., Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym - uwagi na tle projektowanej regulacji, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015, nr 1.
 13. Schmitz P., Alocating Control in Agency Problems with Limites Liability and Sequential Hidden Actions, "RAND Journal of Economics" 2005, no 36.
 14. Schmitz P., On the Interplay of Hidden Action and Hidden Information in Simple Bilateral Trading Problems, "Journal of Economic Theory" 2002, no 103 (2).
 15. Szczepańska M., Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym w założeniach do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015, nr 1.
 16. Wiśniewski M., Zasadność opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczenia z UFK - wymiar ekonomiczny i aktuarialny, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2013, nr 1 (numer specjalny pt Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia).
 17. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U., 2015, poz. 1844)
 18. Uchwała SN z 4.03.2005 (III CZP 91/04), Legalis.
 19. Wyrok SN z 20.10.2006 r. (IV CSK 125/06), Legalis.
 20. Wyrok TK z 13.03.2007 r., K 8/07, Legalis.
 21. Wyrok TK z 18.02.2003 r., K 24/02, Legalis.
 22. Wyrok TK z 25.02.1999 r., K 23/98, Legalis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu