BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franke Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kupcewicz Kupcewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Akceptacja i przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej
Acceptance and Mental Adaptation to Cancer
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 12, cz. 1, s. 373-387, tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1
Słowa kluczowe
Choroby, Choroby nowotworowe, Zdrowie
Illness, Cancer, Health
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy była próba poznania wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na stopień akceptacji choroby i wybór strategii przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej. (fragment tekstu)

Purpose of the paper. Assessment of preferred strategies for dealing with cancer is useful at every stage of treatment and rehabilitation. The aim of this study was to know the degree of acceptance and mental adaptation to the style of cancer in patients during cancer therapy.
Material and methods: The study involved 76 patients who were in the process of oncological treatment. The study used Acceptance of Illness Scale (AIS) and the scale of the Mental Adjustment to Cancer Diseases Mini - Mac.
The results and conclusions of the study: Analysis of the results of own research has shown that women diagnosed with cancer have higher preoccupation with anxiety (2.14), as well as frequently engaged in positive revaluation (4.87) than men. The analysis of the Student t test for independent samples show that people with the support of the family more accepting of disease (2.04) than those without such support, have less preoccupation with anxiety (3.29), as well as smaller sense of helplessness and hopelessness (5.09) than those who do not have the support of loved ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Derbis R., Machnik-Czerwik A. (2006), Zróżnicowanie jakości ż ycia u pacjentów z chorobą nowotworową z hospicjum stacjonarnego i domowego, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Psychologia", z. 13.
  2. Juczyński Z. (1997), Psychologiczne wyznaczniki prz ystosowania się do choroby nowotworowej, "Psychoonkologia", z. 1, nr 39.
  3. Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
  4. Kozak G. (2012), Zróżnicowanie strategii radzenia sobie z nowotworem chorych w przebiegu wybranych nowotworów złośliwych, "Anestezjologia i Ratownictwo", nr 2, ss. 162-170.
  5. Kosowicz M., Psychoedukacja pacjenta onkologicznego, "Onkologiczne Forum Edukacyjne" [online], www.ofe.edu.pl/c/document_library/get_file?folderId=20610, dostęp: 1.08.2014.
  6. Michałowska-Wieczorek I., (2006), Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową, "Psychoonkologia", t.10, nr 2.
  7. Ogińska-Bulik N. (2011), Rola prężności psychicznej w przystosowaniu się kobiet do choroby nowotworowej, "Psychoonkologia", t. 1.
  8. Pawlik M., Karczmarek-Borowska B. (2013), Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów, t.2.
  9. Wnuk M., Marcinkowski J. (2012), Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, "Problemy Higieny i Epidemiologii", tom 93, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu