BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołosewicz Iwona (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kupcewicz Kupcewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Profilaktyka zagrożeń mikrobiologicznych w środowisku pracy na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Prevention of Microbiological Hazards in the Work Environment on the Example of University Hospital in Olsztyn
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 12, cz. 1, s. 389-403, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, Szpitalnictwo
Working environment, Microbiological safety, Hospital service
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
University Hospital in Olsztyn
Abstrakt
Celem pracy była identyfikacja patogennych drobnoustrojów występujących w środowisku pracy personelu medycznego oraz ocena stanu mikrobiologicznego powierzchni szpitalnych. (fragment tekstu)

Introduction. Prophylaxis and prevention of nosocomial infections is one of the most important aspects of quality of medical services. Systematic monitoring and prevention of infections is the responsibility of all employees in the health care.
The aim of work. The main objective of this study is to evaluate the microbiological condition of hospital space, while the mainstream of scientific considerations are guiding efforts to identify pathogenic microorganisms found in the work of medical personnel and to establish microbial net of hospital environment. The second aspect is the verification and evaluation of the effectiveness of the methods of decontamination: cleaning, disinfection and sterilization.
Materials and methods. The research was conducted in clinics/surgical wards of the University Hospital Independent Public Health Care of the University of Warmia and Mazury. To assess the microbiological purity of hospital environment To assess the microbiological purity of hospital environment plates containing growth medium with convex meniscus area of 25cm˛ were used. Agar was applied directly to the test surface, using a suitable pressure (about 500g/cm˛) for 10 sec. After incubation in 30˚ C for 72 h grown colonies were counted and there was made an interpretation of results in terms of quality and quantity.
Research results. The microbiological examination of the inanimate hospital environment isolated saprophytic and pathogenic microorganisms that may be a source of nosocomial infections. There was found a domination of inter alia: Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Clostridium Aerobic G (+), Micrococcus sp. Moreover, in individual cases grew: Staphylococcus aureus Klebsiella Pneumonia, mold fungi, MRSA, Proteus Mirabilis.
Conclusions
1. Control of the inanimate hospital environment allows to identificate the sources of infection and to determine the transmission routes of microorganisms.
2. Properly carried out processes of decontamination in a hospital environment are crucial to patient's and medical personnel's safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brożek Z. (1989), Podstawy epidemiologii i chorób zakażonych, PZWL, Warszawa.
 2. Dzierżanowska D. (2008), Zakażenia Sz pitalne, Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008.
 3. Damani N.N. (1999), Praktyczne metody kontroli zakażeń, PTZS, Kraków 1999.
 4. Fiedotow M., Denys A. (2006), Wybrane aspekty zakażeń sz pitalnych, "Polski Merkuriusz Lekarski" 2006, XXI.
 5. Fleischer M., Bober-Gheek B. (2006), Podstawy Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław.
 6. Fleischer M. (2006), Postępowanie w przypadku występowania szpitalnych ognisk epidemicznych, Materiały Szkoleniowe dla Pielęgniarek Epidemiologicznych, PSPE, Wrocław.
 7. Heczko P.B., Wójkowska-Mach J. (2009), Zakażenia Szpitalne, PZWL, Warszawa.
 8. Hryniewicz W., Krzysztof Kusza, Tomasz Ozorowski, i in. (2013), Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii, Narodowy Instytut Leków, Warszawa.
 9. Nielubowicz J. (1998), Historia walki z zakażeniem sz pitalnym w Polsce, w: Blok operacyjny, t. 2, Warszawa, Abakus.
 10. Pawińska A. (2011), Profilaktyka zakażeń szpitalnych - bezpieczeństwo środowiska szpitalnego, Wydawnictwo Alfa Medica Press.
 11. Wenzel R.P., Pfaller M.A. (1991), Infection Control: The premier quality assessment program in United States hospital, "The American Journal of Medicine", t. 91, z. 3b.
 12. Virella G. (2000), Mikrobiologia i choroby zakaźne ,Wydanie I polskie, red. P.B. Heczko, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu