BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Faron Agnieszka (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Maciejewski Wojciech (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Proprzedsiębiorcze działania Urzędu Pracy a oczekiwania osób bezrobotnych
Proentrepreneurial Activities of Labour Office and Unemployed Expectations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 189-202, rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Urzędy pracy, Bezrobocie, Metody walki z bezrobociem, Wyniki badań
Labour offices, Unemployment, Methods to combat unemployment, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie, jakie są oczekiwania bezrobotnych w stosunku do urzędów pracy i ich oferty ukierunkowanej na rozwój postaw proprzedsiębiorczych. Autorzy stawiają tezę, że szukający pracy są zainteresowani korzystaniem z oferty urzędów pracy, kwestią do zbadania są jednak ich konkretne oczekiwania co do rodzaju wsparcia, form, tematyki etc. Do znalezienia odpowiedzi na te pytania, zaprojektowano i przeprowadzono badania empiryczne w formie badań ankietowych, których założenia i wyniki zostaną opisane w dalszych częściach pracy. (fragment tekstu)

Entrepreneurship is nowadays one of the most common concepts that influences competitiveness of the economy. It is important not only for the development of SME's sector, but also public sector. The article is focused on non-economic - public entrepreneurship, on the basis of labour office operations. An attempt to research unemployed expectations toward labour office was made. The results may be useful for preparing an offer that will best match needs and expectations of beneficiaries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B., Strom R.J. (2009), Why entrepreneurship matters, [in:] Z.J. Acs, D.B. Audretsch, R.J. Strom (ed.), Entrepreneurship, growth, and public policy, Cambridge University Press.
 2. Campion M. (2012), Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 3. Cieślik J. (2010), Przedsiębiorczość dla aktywnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 4. Henry C., Hill F., Leitch C. (2003), Entrepreneurship education and training, Ashgate Publishing Limited.
 5. Kearney C., Hisrich R.D., Roche F.W. (2010), Change management through entrepreneurship in public sector enterprises, "Journal of Developmental Entrepreneurship", Vol. 15, No. 4, December 1.
 6. Kirby D.A. (2003), Entrepreneurship, McGraw-Hill Higher Education.
 7. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 8. Mack W.R., Green D., Vedlitz A. (2008), Innovation and Implementation in the Public Sector: An Examination of Public Entrepreneurship, "Review of Policy Research", May 1.
 9. Makieła Z. (2008), Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
 10. Mały Słownik Języka Polskiego (1997), PWN, Warszawa.
 11. Rogoda B. (2013), Poziom rozwoju gospodarczego a przedsiębiorczość - porównania międzynarodowe [w:] K. Zielinski (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 12. Targalski J., Francik A. (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Wiatrak A.P. (2011), Innovative Management in Public Organizations, "Współczesne zarządzanie", nr 1.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6743,skuteczniejsze-urzedy-pracy.html (dostęp 10.05.2014).
 15. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6728,reforma-urzedow-pracy-wchodzi-w-zycie.html (dostęp 10.05.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu