BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeczewski Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ lokalizacji na kondycję finansową szpitala samorządowego - na przykładzie województwa łódzkiego
The Impact of Location on the Financial Condition of the Local Government Hospitals - the Example of Lodz Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 229-242, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Kondycja finansowa
Hospital service, Financial condition
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Lodz region
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena sytuacji w zakresie kondycji finansowej szpitali samorządowych w zależności od cechy, jaką stanowi ich lokalizacja. Rozważania zostaną dokonane na przykładzie województwa łódzkiego. Dla realizacji celu szpitale, pod kątem lokalizacji, zostaną podzielone na dwie grupy - szpitale operujące w głównym mieście wojewódzkim, tj. Łodzi, oraz poza nim. Podział ten ma na celu również uchwycenie występowania efektu aglomeracji na rynku jednostek szpitalnych. Artykuł bazuje na hipotezie, iż szpitale operujące w dużych miastach wojewódzkich cechuje lepsza kondycja finansowa w porównaniu do szpitali działających w mniejszych miejscowościach. (fragment tekstu)

The main aim of this article is to compare and evaluate financial situation of local government hospitals in the region of Lodz. The article is based on the assumption that there occur significant differences in financial performance between hospitals according to their location. It is assumed that hospitals operating in big voivodeship cities like Lodz should operate more profitably - partly due to agglomeration effect - than hospitals operating in other towns of the region. However, the results from the study suggest something different and indicate a negative verification of this hypothesis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austen A. (2010), Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia, w: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Bem A., Ucieklak-Jeż P., Prędkiewicz P. (2013), Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland, "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development", nr 4, vol. 35, ss. 491-497.
 3. Białowąs T. (2007), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Chin, "Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lubin - Polonia", Sectio H, nr 41 (2), Lublin ss. 33-46.
 4. Burdziak A. (2011), Empiryczna weryfikacja efektów aglomeracji dla polskich podregionów, "Folia Oeconomica", nr 253, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź, ss. 25-40.
 5. Chwierut, S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., (2000), Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków.
 6. Ciccone A. (2002), Agglomeration effects in Europe, "European Economic Review", nr 46, ss. 213-227.
 7. Kulikowska-Pawlak M. (2010), Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar, w: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 8. Narodowy Fundusz Zdrowia, Plany finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2005 - 2013, http://nfz.gov.pl (15.05.2014).
 9. Ministerstwo Zdrowia (2007), Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali, http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m12091&ms&ml=pl&mi=209&mx=0&mt&my=131&ma=7986 (23.05.2014).
 10. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2013), Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance", nr 2, cz. 2, rok 11, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ss. 311-323.
 11. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2013a), Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 167-179.
 12. Rój J., Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Sobczak A. (2009), Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wybranych wskaźników finansowych, "Postępy Nauk Medycznych", nr 4, ss. 268-276.
 14. Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M. (2007-2008), Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wskaźnikowa [online], Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=1 dostęp: 12.01.2013.
 15. Witczak I., (2009), Ekonomika szpitala - uwarunkowania, elementy, zasady, CeDeWu, Warszawa.
 16. Zdrowie Łódzkie - Regionalny Serwis Informacyjny, (2014), http://www.zdrowie.lodzkie.pl/, dostęp: 10.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu