BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczuk-Merta Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność polskich konsumentów a odpowiedzialny rozwój
Innovation of Polish Consumer and Responsible Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 251-258, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Innowacyjność, Rozwój społeczno-gospodarczy
Innovations, Consumption, Consumer behaviour, Innovative character, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem poniższego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi innowacyjności polskich konsumentów oraz tendencji zmian i rozwoju innowacji w konsumpcji. Na tej bazie będzie podjęta próba oceny wpływu wskazanych zjawisk na realizację założeń i zadań odpowiedzialnego rozwoju w Polsce. Analiza i ocena badanych zjawisk wykorzystuje wyniki badań ilościowych i jakościowych własnych oraz innych autorów, zajmujących się tą problematyką. Efektem końcowym jest przedstawienie dwukierunkowego (korzystnego i niekorzystnego) oddziaływania innowacyjności konsumentów oraz rozwoju innowacji w konsumpcji na realizację odpowiedzialnego rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to introduce the reader the innovation of Polish consumers as well as changes of trends and innovation development in consumption. On this basis, the attempt to assess the indicated phenomena in the area of the implementation of objectives and tasks of responsible development in Poland will be made. The analysis and evaluation of studied phenomena uses the results of qualitative and quantitative research conducted by author and other scientists dealing with this issue. The end result is the presentation of a bi-directional (positive and negative) impact of consumer innovation and the development of innovation in consumption for responsible socio-economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramek, E. (2013). Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania; http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p001.pdf (31.07.2016).
 2. Brynjolfsson, E. i McAffe, A. (2015). Wyścig z maszynami. Warszawa: Kurhaus Publishing, seria: Cywilizacja.
 3. Hayek, F. (1998). Indywidualizm i porządek ekonomiczny, (2015), Kraków. http://coin.wne.uw.edu.pl/hardt/Hayek (11.03.2016).
 4. Gutkowska, K. i zespół (2012). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 188-189.
 5. Kotyński, J. (2010). Zewnętrzne uwarunkowania a perspektywy rozwoju krajów Unii Europejskiej i Polski. W: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Macmillan, P. i Eggers, W.D. (2014). Rewolucja rozwiązań. Współpraca między biznesem, rządami oraz przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz rozwiązywania największych problemów współczesnego świata. Warszawa: Delitte, Poltext.
 7. Mróz, B. (2011). Dziesięć nowych trendów konsumenckich w 2011 r. - perspektywa amerykańska. W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
 8. Mróz, B. (red.) (2009). Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: SGH.
 9. Olejniczuk-Merta, A. (red.) (2016). Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Penn, M.J. i Kinney-Zalesne, E. (2009). Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany. Warszawa: MT Biznes.
 11. Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 12. Zalega, T. (2013a). Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Marketing i Rynek, 2.
 13. Zalega, T. (2013b). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5).
 14. Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 46 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu