BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Adam (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich przez polskie uczelnie w ujęciu regionalnym
Evaluation of the Efficiency of Using Human Resources by Polish Colleges in the Regional Presentation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 243-258, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zasoby ludzkie, Ocena efektywności, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Higher education, Human resources, Effectiveness evaluation, Data Envelopment Analysis (DEA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Chcemy bowiem wykazać, że jeśli chodzi o efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, przez które rozumiemy studentów oraz kadrę naukowo-dydaktyczną, nie dochodzi do istotnego grupowania się najlepszych uczelni w jednym regionie kraju. Innymi słowy mamy zamiar przedstawić wyniki świadczące o tym, że uczelnie będące w stanie efektywnie pozyskiwać studentów i zapewniać im możliwość zdobycia upragnionego dyplomu przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju kadry znajdują się w różnych regionach całej Polski. Osiągniemy to przy pomocy metody DEA, która pozwala na porównywanie ze sobą efektywności obiektów opisanych za pomocą zbioru nakładów i efektów. (fragment tekstu)

Polish higher education system for several years operates according to the revised rules resulting from reforms which were supposed to modernize it and to adapt it to the system operating in the European Union. A large emigration and the demographic strongly affected the situation of colleges in final years. They harder compete for new students and put the strong emphasis on the scientific development of their employees. Added to this is the uneven development of Polish regions. We decided to check whether colleges and universities from certain regions are better able to manage human resources (students and research and teaching staff) then than in other regions. We assessed the efficiency of the management with the help of the DEA method. We have found that although there are differences between provinces they aren't between regions. But in each region we can point a province leading the field in respect of efficiency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen P., Petersen N. C. (1993), A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 39 (10).
  2. Banker R., Charnes A., Cooper W. W. (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 30, ss. 1078-1092.
  3. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", 2, ss. 429-444.
  4. Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  5. Kucharski A. (2009). Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych w przededniu kryzysu [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 153-162.
  6. Kudła J., Gadowska D. (2005). Wpływ jakości usług na efektywność oddziałów bankowych, "Bank i Kredyt", 1, ss. 47-66.
  7. Kuźmicz K. (2013), Korzyści i ograniczenia benchmarkingu w uczelniach, "Economics and Management", 4, ss. 21-33.
  8. Łyszczarz K., Sanderacka I. (2013), Uczelnie w świetle reformy szkolnictwa wyższego. Wybrane aspekty, "Economics and Management", 1, ss. 30-38.
  9. Mielnik M., Ławrynowicz M. (2002), Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA, "Bank i Kredyt", 5, ss. 52-64.
  10. Ziejewski T. (20130, Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia), "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2(28) 2013, ss. 271-280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu