BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocka-Szczapa Halina (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Samorząd terytorialny we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej
Local Government in Supporting Local Entrepreneurship
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 259-269, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Przedsiębiorczość lokalna, Wspieranie przedsiębiorczości
Local government, Local entrepreneurship, Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest ukazanie działań podejmowanych przez samorząd terytorialny, mających za zadanie wspierać przedsiębiorczość w różnych jej przejawach, głównie pod kątem wykorzystywanych w tym zakresie instrumentów. W przeprowadzonej analizie dokonano próby zweryfikowania hipotezy o konieczności podejmowania takich działań i dużej różnorodności stosowanych w praktyce instrumentów. Przeprowadzona analiza powinna doprowadzić do sformułowania rekomendacji co do sposobu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. (fragment tekstu)

Entrepreneurship is a key method of operation of modern economies, contributing to a high rate of economic growth, raising the level of competitiveness and limit adverse events occurring in them. Development of entrepreneurship is therefore an important element of the policy pursued by municipal and county government. Awareness of the role of entrepreneurship in shaping the improvement of the socio - economic impact on a substantial intensification of activities involving the search for methods and tools to stimulate entrepreneurship in these areas. It should be noted, however, that efforts in this regard should be comprehensive. The effectiveness of action taken is in fact dependent on generated at the local level model/standard enterprise development program, which should play an important role to identify determinants of both endogenous and external, affecting the scale of the activities of an enterprising. The aim of the present study is to show the actions taken by the local government, designed to promote entrepreneurship in its various manifestations, primarily for use in this field instruments. In this analysis, an attempt was made to verify the hypothesis about the need for such action, and the large diversity of instruments in practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J. (1994), Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London - New Delhi.
 2. Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 3. Fabiańska K. (1986), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Flisiak E., Opałka B. (2005), Możliwości kształtowania polityki wewnątrzregionalnej a planowanie strategiczne na poziomie lokalnym [w:] J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Janowski A. (1998), Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu GSMiE, Kraków.
 6. Klimczuk M. (2005), Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw [w:] B. Plago (red.), Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok.
 7. Koch R. (1997), Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 8. Kortan J. (red.) (1997), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Kosikowski C. (red.) (2008), Finanse samorządowe 2008, Wolters Kluwer, Warszawa - Kraków.
 10. Marek S. (1998), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Zrzeszenie Studentów Polskich, Szczecin.
 11. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2005), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Piasecki B. (red.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 13. Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 14. Rudziński R. (2006), Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich powiatu ciechanowskiego, [w:] A.M. Rak, (red.), Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 15. Sawicka J. (2000), Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 16. Sułkowski Ł., Sokołowski J. (red.) (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Absolwent, Łódź.
 17. Strużycki M. (red.) (2006), Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 18. Szlachta J. (1997), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 19. Szot-Gabryś T. (2008), Znaczenie przedsiębiorczości i innowacji dla rozwoju regionu [w:] T. Pakaszewska-Reindl, T. Szot-Gabryś (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce.
 20. Szot-Gabryś T. (2013), Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia nr 6.
 21. Szot-Gabryś T., Pakaszewska-Reindl T. (red.) (2008), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce.
 22. Wyszkowska D. (2005), Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów [w:] J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 23. Brzozowski T.T., Przedsiębiorczość - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, p-e.up.krakow.pl/article/download/645/513 (dostęp 13.05.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu