BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajda Paweł (Uniwersytet Warszawski; Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.)
Tytuł
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Recommendations Issued by the Polish Financial Supervision Authority for the Insurance and Reinsurance Undertakings
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 119-130, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Nadzór ubezpieczeniowy, Rekomendacje
Insurance market, Insurance supervision, Recommendation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie relatywnie nowego instrumentu sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń i rynkiem reasekuracji, jakim są rekomendacje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W szczególności przedmiotem rozważań jest umiejscowienie wskazanych rekomendacji w ramach systemu prawa, jak również ocena wpływu rekomendacji na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. (abstrakt oryginalny)

The paper reviews the legal nature of a relatively new supervisory instrument over the insurance and reinsurance market, it is the power of the Polish Financial Supervision Authority to issue recommendations for insurance and reinsurance companies. The paper is focused on explanation of the of these recommendations within the legal system. The paper examines how the issuing of the recommendations may affect the proper and secure operation of the domestic insurance and reinsurance companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2012.
 2. Blicharz R., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2009.
 3. Borkowski, J., Decyzja administracyjna, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona Góra 1998.
 4. Chłopecki A., Zakres, sposób i skutki stosowania "miękkiego prawa" jako alternatywy dla regulacji ustawowych - na przykładzie rynku finansowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2013, nr 3 (wydanie specjalne).
 5. Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 11.
 6. Garlicki L. [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System prawa administracyjnego. Tom 2, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, CH Beck, Instytut Nauk Prawniczych PAN, Warszawa 2012.
 7. Kohutek K. [w:] Prawo bankowe. Komentarz. Tom II, red. F. Zoll, Zakamycze, Kraków 2005.
 8. Kosikowski C., Olszak M., Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego, [w:] System prawa finansowego. Tom IV, red. J. Głuchowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 9. Kowalewski E., Ziemiak M.P., Wytyczne KNF - aspekty prawno-konstytucyjne oraz wpływ na konkurencyjność w branży usług ubezpieczeniowych, [w:] Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, red. M. Serwach, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015.
 10. Pabian S., Wajda P., Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015, nr 1.
 11. Pracz K., Status prawny Komisji Nadzoru Bankowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 11.
 12. Tupin R., Czy i w jakim trybie uchwały i zarządzenia Komisji Nadzoru Bankowego mogą być uznane, za niezgodne z Konstytucją?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1998, nr 12.
 13. Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Wypłacalność II (Dz. Urz. UE L 335 z dnia 17 grudnia 2009 r.).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015, poz. 128, tekst jednolity).
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23, tekst jednolity).
 16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., sygnatura: K 25/99, OTK 5/2000, poz. 141.
 17. Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2008 r., sygnatura: II GSK 526/08, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 18. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r., sygnatura: VI SA/Wa 1667/07, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 19. Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2011 r.; sygnatura: II GSK 211/10, orzeczenia.nsa.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu