BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Marzena Sylwia (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Doskonalenie kompetencji pracowników naukowych w Polsce
Improving the Competencies of Research Workers in Poland
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 61-66, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Doskonalenie zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Kariera zawodowa
Professional skills, Further education, Higher education, Professional career
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rankingi wskazują, że uczelnie polskie nie należą do czołówki światowych czy europejskich szkół wyższych. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników, choćby problemy finasowania polskiej nauki. Warto jednak spojrzeć na zagadnienie doskonalenia zawodowego kadry uniwersyteckiej nie tylko z perspektywy konieczności rozwoju ścieżki kariery naukowej, ale rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze dydaktyka i naukowca. Obecnie uczelnie stają się przedsiębiorstwami, które wymagają doskonalenia i nabywania nowych kompetencji przez pracowników odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. Wydaje się, iż ciągłe doskonalenie zawodowe wpisane jest w kariery naukowe. Nasuwa się pytanie: czy w Polsce rzeczywiście naukowcy doskonalą swoje kompetencje i umiejętności zgodnie, nie tylko z wymaganiami ministerialnymi, ale tymi które będą rzeczywiście wykorzystywane w pracy naukowej i tymi, które są im potrzebne? Współczesny model uniwersytetów współpracujących z biznesem wymaga od pracowników naukowych również poszerzenia wiedzy z zakresu chociażby komercjalizacji wyników swoich prac badawczych. Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki doskonalenia kompetencji wśród kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article is to present the issues to improve the competence of staff teaching and research universities in Poland. According to the rankings of Polish universities are not leading to this state of affairs consists of many factors, but it is worth to look at the problem of vocational training of the university. Currently, universities are businesses that require different improvement and acquisition of new skills corresponding to the needs of social and economic. Is seems that there is still professional development is inscribed in scientific careers, but is actually in Poland, scientists improve their competence and skills in line with the requirements than just ministerial, but those that will be used in the real scientific work and the ones that they need. There are many barriers to even the issues of financing of various forms of training, but even scientists is the attitude of willingness to acquire new competencies in particular may be in the range of social skills, soft and entrepreneurship. The modern model of the university cooperating with the business needs of researchers also expand their knowledge of even the commercialization of the results of their research work. Learning in this case is not only closed in the walls of the university but the results of the work are implemented to the economy and used in life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apel środowiska akademickiego i sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, (2016) http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/komunikaty [09.08.2016].
 2. Błocki Z., (2015) Kariera naukowa w Polsce. Czy da się zmienić coś co nie działa?, http://gamma.im.uj.edu.pl/~blocki/teksty/pau-debata.pdf [07.08.2016].
 3. Brockmann M., Clarke L., Mehau Ph., Winch Ch., (2008), Competence - Based Vocational Education and Training: the Case of England and France in a Europe Vocations and Learning, s. 227-244.
 4. Chmielewski M., (2006) Model awansu naukowego w Polsce [w:] Ziejka F., (red.), Warszawa-Kraków: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Fundacja Rektorów Polskich.
 5. Czyżewska M., (2012) Nauka a biznes- warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce [w:] Waltoś S., Rozmus A., (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-LEX, s. 233-256.
 6. Górecka K., (2010) Znaczenie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa" nr 3, s. 51-56.
 7. Gowin J., (2016) http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news, 410554,sejmowa-komisja-apeluje-do-premier-o-wzrost-nakladow-na-nauke-i-szkolnictwo.html [09.08.2016].
 8. Kędzierska B., Znajmiecka-Sikora M., (2011) Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa, http://www.cedego.pl/czytelnia2.php?id=40 [07.08.2016].
 9. Kiebała A., (2012) Kariera naukowa - zdobywanie stopni i tytułów naukowych [w:] Waltoś S., Rozmus A., (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-LEX, s. 107-135.
 10. Kozińska A., (2001) Doskonalenie pracowników. Personel od A do Z, Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 11. National Council for Vocational Qualifications NCVQ 1997.
 12. Pakt dla Nauki, (2015) naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news, 404469,podniesienie-jakosci-badan-i-sprawniejsza-kariera-naukowa-jest-wstepna-wersja-paktu-dla-nauki.html [10.08.2016].
 13. Philips J.J., Ford D.J., (1996) Designing Training Programs, American Society for training and Development, Alexandria, Virginia: American Society for Training and Development.
 14. Piwowar A., (2016) Kariera na uczelni jako nauczyciel akademicki, https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/karieraakadem.pdf [09.08.2016].
 15. Pocztowski A., Miś A., (2000) Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji [w:] Kożuch B., (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 16. Pomianek T., (2004) Co z tą edukacją? Nie do końca subiektywna analiza polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, https://wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/tpomianek/Documents/14%20Co%20z%20t%C4%85%20edukacj%C4%85.pdf [23.08.2016].
 17. Raport, (2010) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant, Warszawa: Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory, Instytut badań nad Gospodarką Rynkową.
 18. Raport, (2013) Polityka zarządzania kompetencjami pracowników, Sienkiewicz Ł., Trawińska K. Konador., K. Podwójcic (red.), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 19. Rostkowski T., (2002) Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Sajkiewicz A., (red.), Jakość zasobów pracy, Warszawa: Poltex.
 20. Rozmus A., (2012) Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki - widziane przez pryzmat kariery naukowej [w:] Waltoś S., Rozmus A., (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-LEX, s. 207-232.
 21. Sidor-Rządkowska M., (2011) Kompetencyjne systemy oceny pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Wagner I., (2014) Kariera naukowa w Polsce. Czy obecny model sprzyja wyłanianiu i awansowaniu najlepszych naukowców, "Przegląd Socjologiczny" nr 3, s.39-64.
 23. Waltoś A., (2012) Perypetie z karierą naukową w Polsce - kilka wstępnych refleksji na tle klasycznych modeli tejże kariery [w:] Waltoś S., Rozmus A., (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-LEX, s. 21-43.
 24. Witaszek Z., (2011) Rozwój kompetencji menadżerskich przesłanką sukcesu organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" nr 4, s. 303-322.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu