BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomska Anna (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
Tytuł
Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku : Wawerskiego i Żoliborskiego : ich cechy, motywacje i opinie
Students of Third Age Universities : Wawerski and Żoliborski : their Characteristics, Motivations and Opinions
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 67-74, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Andragogika, Edukacja, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Andragogy, Education, University of the Third Age
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uniwersytety trzeciego wieku oferują seniorom możliwość rozwoju poprzez systematycznie zajęcia o tematyce naukowej, lektoraty językowe, warsztaty artystyczne oraz zajęcia rekreacji ruchowej. Względem swoich słuchaczy uniwersytety pełnią różnorodne funkcje, będąc dla nich atrakcyjną formą samodoskonalenia i spędzania czasu. Celem przedstawionych badań była charakterystyka słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie badania kwestionariuszowego wśród 60 uczestników zajęć dwóch warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku. Wyniki porównano z wynikami badań z innych miast Polski, z którymi w znacznej mierze korespondują. (abstrakt oryginalny)

Universities of the third age offer to seniors the opportunity to develop through regular activities, such as scientific classes, foreign language courses, various workshops and physical recreation. Universities of the third age serve multiple functions, being an attractive form of self-development and spending time for participants. The aim of presented study was to characterize the students of universities of the third age. This goal was achieved by carrying out a questionnaire survey among 60 participants in two universities of the third age in Warsaw. The results were compared with studies carried out in other Polish cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczukowa B., (2004) Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych, [w:] Fabiś A., red., Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, tom 1 Andragogika jako przedmiot akademicki, Mysłowice-Zakopane: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda.
 2. Borysewicz-Charzyńska K., (1997) "Pięć minut promocji zdrowia" jako program towarzyszący wykładom na Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, [w:] Dzięgielewska M.,red., Przygotowanie do starości, Łódź: Zakład Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Chabior A., (2000) Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich), Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 4. Czerniawska O., (2007) Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 5. Dobroniewski A., (1998) Uczestnictwo w uniwersytecie trzeciego wieku, [w:] Czerniawska O., red., Style życia w starości, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 6. Dyczewski L., (1994) Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: RW KUL.
 7. Dzięgielewska M., (2000) Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Łódź: ITE.
 8. Golinowska S., (1999) Raport o rozwoju społecznym Polska 1999 pt. "Ku godnej aktywnej starości", Warszawa: CASE.
 9. Jopkiewicz A., (1997) Działalność polskich uniwersytetów trzeciego wieku w roku akademickim 1996/1997, Warszawa: KWANT.
 10. Jopkiewicz A., (2000) Działalność polskich uniwersytetów trzeciego wieku w roku akademickim 1999/2000, Warszawa: KWANT.
 11. Kacprzak M., (2007) Edukacja seniorów priorytetem krajowym, "Edukacja ustawiczna dorosłych" nr 2(57).
 12. Konieczna-Woźniak R., (2007) Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), [w:] Śnieciński J, Śniecińska T., red., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 13. Konieczna-Woźniak R., (2001) Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce, [w:] Edukacja Dorosłych, Poznań: Eruditus.
 14. Leszczyńska-Rejchert A., (2005) Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 15. Lubryczyńska K., (2005) Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 16. Lukaszewicz A., (1997) Przygotowanie do starości: zadanie, wyzwanie... W jaki sposób uniwersytety trzeciego wieku (UTW) uczestniczą w tym zadaniu, [w:] Dzięgielewska, red., Przygotowanie do starości, Łódź: Zakład Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Łój G., (2004) Uczeń uniwersytetu trzeciego wieku - nowa rola emeryta, [w:] Fabiś A., red., Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, tom 1 Andragogika jako przedmiot akademicki, Mysłowice-Zakopane: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda.
 18. Marczuk M., Steuden S., (2006) Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: KUL.
 19. Marczuk M., (1995) Uczestnicy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - próba charakterystyki, [w:] Marczuk M., red., Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 20. Moritz M., (2002) Trening umysłu jako forma utrzymania aktywności intelektualnej ludzi starych, [w:] Obuchowski K., red., Starość i osobowość, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 21. Morrison R., Radtke D. D., (2000) Jak zestarzeć się z radością, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ.
 22. Niezabitowski M., (2007) Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa społecznego, Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk".
 23. Okoń W., (2008) Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 24. Pędich W., (1996) Biologiczno-medyczne aspekty aktywności ruchowej osób starszych, [w:] Jopkiewicz A. (red.), Aktywność ruchowa osób starszych, Kielce: Wydział Pedagogiczny WSP.
 25. Polańska J., (1995) Z historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach, [w:] Jopkiewicz A., Kowalska D., Polańska J., Stolarczyk I., Wolny H., red., Barwy jesieni, Kielce: TARCZA.
 26. Półturzycki J., (2004) Aktualne niepokoje w sprawie edukacji ustawicznej, [w:] Rocznik Andragogiczny, Warszawa-Toruń: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
 27. Schulz A., (2008) Znaczenie aktywizacji psychicznej ludzi starszych, [w:] Krzeczkowska A., red., Uniwersytety Trzeciego Wieku - aktywny trzeci wiek, Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Semków J., (1999) Amatorskie uprawianie sztuki swoistą formułą edukacji kulturalnej, [w:] Jankowski D., red., Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Kalisz: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 29. Suchodolski B., (2003) Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje, Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.
 30. Szatur-Jaworska B., (2006) Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR.
 31. Szwarc H., (1988) Uniwersytety Trzeciego Wieku, [w:] Synak B., WróblewskiT., red., Postępy gerontologii, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 32. Trafiałek E., (2000) Oświata w integracji ludzi starszych, [w:] Jopkiewicz A., Trafiałek E., red., Trzeci wiek bez starości. Uniwersytet trzeciego wieku w Kielcach w latach 1985- 2000, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 33. Wnuk W., Kompensacja czy kontynuacja rozwoju poznawczego słuchaczy UTW, [w:] Dzięgielewska M., red., Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Łódź: ITE.
 34. Zimbardo P. G., (2002) Psychologia i życie, Warszawa: PWN.
 35. Zych A., (1995) Człowiek wobec starości, Warszawa: Interart.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu