BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Kryzys w przedsiębiorstwie - i co dalej? Studium przypadku
Crisis in the enterprise - and what's next? Case study
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 79-84, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie zmianami
Decision making, Enterprises crisis, Change management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys - jedni się go boją, inni go lekceważą, jeszcze inni się do niego przygotowują i starają się mu oprzeć i przeciwstawić. Każda z powyższych postaw niesie ze sobą pewien stosunek zarządzających do zjawiska kryzysu. Kryzys może bowiem doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa lub stanowić szansę na jego odnowę i - tym samym - stanowi jeden z centralnych problemów w zarządzaniu nim. Bazując na przykładzie konkretnej firmy, podjęto w opracowaniu próbę udowodnienia, że zmiany w zasadach zarządzania w okresie dekoniunktury są nieodzowne, niezbędne i konieczne do realizacji, muszą być przemyślane, jak również muszą zawierać elementy pozwalające zarówno na zatrzymanie negatywnych procesów w firmie, jak i elementy pozwalające na jej rozwój w nowej rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

The crisis - some fear him, others dismiss him, others prepare for him and try to resist him. Each of the aforementioned attitudes brings with it a certain attitude of managers to the phenomenon of crisis. The crisis may lead to the company collapsing or be a chance for its renewal and - thus - one of the central problems in its management. Basing on the analysis of one particular business entity, we have made an attempt to demonstrate that implementing changes in the policy of management at the time of a crisis is crucial and necessary, potential modifications must be thoroughly analyzed and include elements allowing to stop any ongoing negative processes in the company as well as factors aimed at facilitating its development in a new reality. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudzik-Lewicka I., (2013) Kryzys światowy a zamiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Howaniec H., Madyda A., Waszkielewicz W., (red.), Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, Bielsko-Biała: ATH.
  2. Dudzik-Lewicka I., (2013) Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie nr 2.
  3. Dudzik-Lewicka I., Zimroz S., (2010) Kryzys a zamiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem (maszynopis niepublikowany), Bielsko-Biała: ATH.
  4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., (2000) Marketing, Warszawa: PWN.
  5. Heifetz R., Grashow A., Linsky L., (2009/2010) Przywództwo w dobie permanentnego kryzysu, Harvard Business Review nr grudzień- styczeń.
  6. Huczek M., (2015) Zarządzanie kryzysowe a role i umiejętności menedżerskie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie nr 3.
  7. Orłowski W.M., (2009) Czego uczy nas kryzys?, Harvard Business Review nr grudzień.
  8. Skała M., (2009) Psychologia zmiany, Gliwice: HELION.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu