BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiak Monika (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Tytuł
Rozwój i osiąganie celów przy zdalnym wsparciu - przypadek Spirolife
Professional Development and Achievement of Objectives Facilitated by Remote Assistance - the Case of Spirolife
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 91-96, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Coaching, Rozwój zawodowy pracownika, Systemy motywacyjne
Knowledge-based economy, Coaching, Professional development of employees, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy i innowacji ludzie stanowią najcenniejszy kapitał współczesnej organizacji. Kompetencje ulegają jednak dewaluacji, starzeją się i wymagają inwestycji w doskonalenie. Inwestycje w rozwój pracowników są niewątpliwie kosztowne, ale odpowiednio wdrożone mogą skutkować nieporównywalnie wyższymi korzyściami. Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy rozwoju i osiągania celów pracowników z wykorzystaniem zdalnego wsparcia. Badania empiryczne zrealizowane w 2016 roku z wykorzystaniem metody case study pozwoliły sformułować wnioski dotyczące czynników sukcesu tego typu programów. (abstrakt oryginalny)

In knowledge and innovation-based economy people constitute the most valuable capital of modern organizations. Competences devalue, become out-of-date, and require an investment in their development. Despite investments in the development of employees being undeniably expensive, these may offer significant benefits and returns, provided they are implemented properly. The issue of the present study pertains to employees' development and their achievement of objectives facilitated by remote assistance. Empirical studies conducted in 2016 by means of a case study allowed conclusions regarding success factors of such programs to be formulated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Averweg, U. R. (2010) Enabling role of an intranet to augment e-coaching, "Industrial and Commercial Training", 42(1), 47-52.
 2. Bartkowiak G. (2011) Dobrostan pracowników, poziom "zdrowia organizacji" a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w realizację celów organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 223, 199-210.
 3. Baxter P., Jack S. (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, "The Qualitative Report", Volume 13 Number 4, 544-559.
 4. Bieniok H., red., (2006) System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 5. Crabb S. (2011). The use of coaching principles to foster employee engagement, "The Coaching Psychologist", Vol. 7, No 1, 27-34.
 6. Creswell J.W. (2007) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. Second Edition. California: SAGE Publications, Inc.
 7. Ellinger A.D., Ellinger A.E., Bachrach D.G., Wang Y.L. & Baş A.B.E. (2010) Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee work-related performance, "Management Learning", 42(1), 67-85.
 8. Fazlagic (2008). Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor", nr 3(25). Dostępny online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 [20.06.2016]
 9. Filipowicz G. (2014) Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 10. Glinka B., Gudkova S. (2011) Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 11. Hagen, M. (2010) The wisdom of the coach: A review of managerial coaching in the Six Sigma context, "Total Quality Management", 21(8), 791-798.
 12. Harrison D. (2007) Talent Acquisition Solutions. Dostępny online: http://www.harrisonassessments.com/ [20.06.2016]
 13. Heathfield S.M. (2015) Use Coaching to Improve Employee Performance. Dostępny online: https://www.thebalance.com/performance-improvement-strategies-1918714 [20.06.2016]
 14. Kubik K. (2014) Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 102, 63-77.
 15. Listwan T. (2005) Doskonalenie menedżerów w organizacji. [w:] A. Pocztowski, red., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 16. Longenecker C.O. (2010) Coaching for better results: key practices of high performance leaders, "Industrial and Commercial Training" Vol. 42 Iss: 1, 32-40.
 17. Łaguna M., Purc E., Razmus W., Błaszyk M., Gawrońska K. (2015) Podejmowanie szkoleń a kultura i rozwój organizacyjny, "Organizacja i Kierowanie" nr 2 (167), 141-154.
 18. Patton E., Appelbaum S.H. (2003) The Case for Case Studies in Management Research, "Management Research News" Volume 26 Number 5, 60-71.
 19. Przewodnik po programie Spirolife (2016). Lublin: Spiropharm S.A.
 20. Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S. (2013) Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 21. Woźniak J. (2012) Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 22. http://spiro.life/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu