BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Howaniec Honorata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zaangażowanie społeczne firmy a percepcja marki na przykładzie Nivea Beiersdorf
A Social Commitment of Enterprise and a Brand' Perception on Example Nivea Beiersdorf
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 102-108, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, Wizerunek marki
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate community involvement, Brand image
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
NIVEA Beiersdorf
NIVEA Beiersdorf
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest elementem, którym interesuje się coraz większa liczba firm. Wiedza o CSR w Polsce nie jest jednak powszechna, a zarówno działania firm w tym obszarze, jak i aktywność społeczeństwa związana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, odbiegają od praktyki, jaką można spotkać w bardziej rozwiniętych krajach Europy czy świata. Ze strony biznesu nadal dostrzegane są przede wszystkim działania dużych firm z kapitałem zagranicznym. Konsumenci tymczasem nie uwzględniają zaangażowania społecznego firm podczas zakupów. Celem artykułu jest próba określenia wpływu zaangażowania społecznego jakie podejmuje Nivea Beiersdorf w Polsce na postrzeganie marki Nivea przez konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility (CSR) is an element, which is interested in the growing number of companies. Knowledge of CSR in Poland is not widespread, and both - the activities of companies in this area and the social activity associated with corporate social responsibility is different from the practice that can be found in more developed countries of Europe or on the world. On the business side, the actions of large companies with foreign capital are still being noticed. In the meantime, consumers do not take into account the social involvement of companies during their purchases. The article attempts to determine the impact of social commitment undertaken by Beiersdorf Nivea in Poland on Nivea's brand perception by consumers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker-Olsen K. L., Cudmore B. A., Hill ROKU P., (2006) The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior, "Journal of Business Research" no 59.
 2. Bhattacharya C. B., Sen S., (2004) Doing Better at Doing Good: When, Why, and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives, "California Management Review" no 47(1).
 3. Carroll A. B., Shabana, K. M., (2010) The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, "International Journal of Management Reviews" no 12(1).
 4. Cha M.K., Yi Y., Bagozzi ROKUP., (2016) Effects of Customer Participation in Corporate Social Responsibility (CSR) Programs on the CSR-Brand Fit and Brand Loyalty, "Cornell Hospitality Quarterly" no 57(3).
 5. Ellen P. S., Mohr L. A., Webb, D. J., (2006) Building Corporate Associations: Consumer Attributions for Corporate Socially Responsible Programs, "Journal of the Academy of Marketing Science" no 34(2).
 6. Gracia E., Bakker A. B., Grau ROKU M. (2011) Positive emo-tions: The connection between customer quality evaluations and loyalty, "Cornell Hospitality Quarterly" no 52(4).
 7. Halal W.E., (2001) The collaborative Enterprise. A stakeholder Model Uniting Profitability and Responsibility, "The Journal of Corporate Citizenship" no 2.
 8. Howaniec H., (2010) Marka społecznie odpowiedzialna - wpływ stosowania CSR na wartość marki, [w:] Brzozowska-Woś M., red., Marketing - ujęcie relacyjne, Gdańsk: WZiE Politechnika Gdańska.
 9. Howaniec H., Waszkielewicz W., (2007) Corporate Social Responsibility and protection of the environment, [w:] Richnes and Diversity of GIS, Hrvatski Informaticki Zbor, Zagreb: GIS Forum.
 10. Howaniec H., (2012) A brand image and corporate social responsibility. The influence of CSR on brand value, [w:] Howaniec H., Waszkielewicz W., red., Marketing management - selected issues, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 11. Howaniec H., (2016) CSR and responsibility for the local community [w:] Barcik A., Howaniec H., Malara Z., red., Selected aspects of management of contemporary enterprises, Bielsko-Biała: University of Bielsko-Biala.
 12. https://podworko.nivea.pl/o-akcji [22.05.2017]
 13. https://www.beiersdorf.com/ [20.05.2017]
 14. https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30 [20.05.2017]
 15. ISO 26000, Guidance on social responsibility, International Standard, 2010.
 16. Komisja Europejska, (2001) Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Bruksela: COM.
 17. Lichtenstein D.ROKU, Drumwright M.E., Braig, B.M., (2004) The effect of corporate social responsibility on customer donations to corporatesupported nonprofits, "Journal of Marketing" no 68(4).
 18. Margolis J., Walsh J. (2003), Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, "Administrative Science Quarterly" no 48(2).
 19. McWilliams A., Siegel D., (2000) Corporate Social Responsibility and financial performance: correlation or misspecification?, "Strategic Management Journal", no 21(5).
 20. Ness M.ROKU, (1992) Corporate Social Responsibility "British Food Journal" no 94.
 21. Post J.E., Preston L.E., Sachs S., (2002) Redefining the Corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford: Stanford University Press.
 22. Sen S., Bhattacharya C. B., (2001) Does doing good always lead to doing better? Consumer reaction to corporate social responsibility, "Journal of Marketing Research" no 38(2).
 23. Snider J., Hill ROKU P., Martin D., (2003) Corporate Social Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most Successful Firms, "Journal of Business Ethics" no 48(2).
 24. World Business Council for Sustainable Development (1999) Meeting Changing Expectations. Corporate Social Responsibility. New York: WBCSD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu