BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Gądek Magdalena (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Strategia jako determinanta efektywności przedsiębiorstwa
Strategy Management Efficiency as a Determinant
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 109-114, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Efektywność gospodarowania, Strategia przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa
Business efficiency, Corporation strategies, Enterprise effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie i istotę efektywności. Omówiono problem determinant efektywności gospodarowania i pomiaru ich wpływu. Przedstawiono i wykazano, że strategia może być postrzegana jako czynnik determinujący efektywność przedsiębiorstwa. Stworzono listę kryteriów efektywnej strategii. Zaproponowano, aby posłużyły one jako narzędzie do analizy przyjętych rozwiązań strategicznych w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept and essence of management efficiency. Discusses the issue of the determinants of effective management and measuring their impact. Presented and demonstrated that the strategy of the strategy can be seen as a factor in determining the effectiveness of management. Created a list of criteria for an effective strategy. The list is aimed to be used as a tool which helps in analysis of a organizational strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn rachunkowości i finansów, (2007) nr 017.
 2. Boyd B., Salamin A., (2001) Strategic reward systems: A contingency model of may system design, Strategy Management Journal nr 22 [w:] Majowska M., (2008) W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 14.
 3. Buczyński K., Przychodzki M., (2008) Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Rejent nr 1.
 4. Czekon W., (2005) Procesowe podejście do badania efektywności [w:] Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław: Wydawnictwo AE.
 5. Ćwiąkała-Małys A., Nowa W., (2009) Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Dudycz T., Tomaszewicz Ł., (red.), (2007) Efektywność - rozważania nad istotną i pomiarem, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 7. Gomez-Mejia L.R., (1992) Structure and process of diversification, compensation strategy, and firm performance, Strategy Management Journal nr 13;
 8. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., (2010) Zarzadzanie strategiczne. Koncepcje, Metody, Strategie, Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
 9. Kopertyńska M.W., (2009) Czynniki determinujące sukces małych i średnich firm - studia przypadków, Systemowe uwarunkowanie sukcesu organizacji, Sopot: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG 2/2.
 10. Mintzberg H., Lampel J., Quinn J.B., Ghoshal S., (2003) The strategy process. Concepts, contexts, cases, Harlow: Pearon Education Limited.
 11. Obłój K., (2007) Strategia organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Osbert-Pociecha G., (2006) Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1060.
 13. Parkitna A., Sadowska B., (2011) Factors determining the profitability of enterprises-- influence assessment, Operations Research and Decisions nr 2.
 14. Pawłowski J., (2007) Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, wydanie 2 zm. i popr. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Różański J., (2007) Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 16. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., (2008) Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Wrzosek S., (2005) Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, Wrocław: Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1060.
 18. Zajac E.L., (1990) CEO selection, succession, compensation, and firm performance: A theoretical integration and empirical analysis, Strategic Management Journal nr 11(3) [za] Majowska M., (2008) W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu