BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczonka Agnieszka (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Przyczyny konfliktów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Causes of Conflicts in Logistics System of a Company
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 115-121, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Konflikty w przedsiębiorstwie, System logistyczny, Przyczyny konfliktów
Conflicts in organisation, Logistic system, Causes of conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest usystematyzowanie i analiza przyczyn konfliktów występujących w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Na początku przedstawiono interpretacje konfliktu organizacyjnego i jego źródła. Następnie scharakteryzowano system logistyczny jako środowisko konfliktów, wskazując relacje pomiędzy poszczególnymi elementami, kształtowane wewnątrz tego systemu. W dalszej części przedstawiono propozycję typologii przyczyn tych konfliktów, wskazując najważniejsze i najczęściej pojawiające się ich obszary, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Zakończenie zawiera syntezę rozważań i wskazanie kierunków dalszych prac badawczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to systematize and analyze the causes of conflicts occurring in the logistics system of a company. In the first part are presented various interpretations of the organizational conflict and its sources. Then, the logistics system is characterized as an environment of conflicts, indicating the relationships between individual elements formed within the system. The next part proposes a typology of the causes of conflicts indicating the most important and most frequently occurring areas of these conflicts, important for proper functioning of the organization and its logistics system. The article ends with a synthesis of the statements made and provides guidelines for further studies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P., (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 2. Długosz J., (2000), Integracyjna funkcja logistyki w zarządzaniu celami przedsiębiorstwa, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", rok LXII, zeszyt nr 4.
 3. Jarecki W., (1998), Konflikt... niejedno ma imię, "Personel i Zarządzanie" nr 2
 4. Kisperska-Moroń D., (1999), Konflikty w łańcuchach dostaw, "Gospodarka materiałowa i logistyka" nr 2.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W., (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Małkus T., (2016) System logistyki..., Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/ [26.10.2016].
 7. Nalepka A., Kozina A., (2007) Podstawy badania struktury organizacyjnej, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 8. Nowakowski T., (2011) Niezawodność systemów logistycznych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 9. Nowicka-Skowron M., (2000) Efektywność systemów logistycznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Pfohl H.C., (1998) Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Poznań: Biblioteka Logistyka.
 11. Piotrkowski K., Świątkowski M., (2000), Kierowanie zespołami ludzi, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 12. Ratajczak Z., (2007) Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Schary Ph.B., Skjøtt-Larsen T., (2002) Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży (tyt. org: Managing the Global Supply Chain), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Sikora J., (1998), Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Bydgoszcz: TNOiK Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 15. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski D., (1995) Logistyka, Warszawa: Wydawnictwo CIM.
 16. Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1996) Kierowanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Szałek B.Z., (1994) Zarys heurystyki logistycznej, Szczecin: Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Webber R.A., (1996) Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Weiss J., Hughnes J., (2008) Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi, Warszawa: Harvard Business Review Polska.
 20. Więcek-Janka E., (2006) Zmiany i konflikty w organizacji, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 21. Więcek-Janka E., (2006) Zmiany i konflikty w organizacji, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu