BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesok Grzegorz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Wyród-Wróbel Jolanta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Znaczenie zaufania w organizacjach
Importance of Trust in Organizations
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 122-127, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Zaufanie, Zaufanie organizacyjne
Organisational behaviour, Trust, Organizational trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia krótką syntezę wyników trzech badań przeprowadzonych w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, a dotyczących zaufania w organizacjach. Wyniki badań pokazują skłonność badanych do obdarzania innych zaufaniem, choć zazwyczaj respondenci bardziej gotowi są ufać osobom mającym podobną pozycję w organizacji (współpracownikom, znajomym w grupie) niż swoim przełożonym (menedżerom, władzom uczelni). Zauważono także zależność pomiędzy deklarowanym poziomem zaufania a satysfakcją z pracy oraz dobrą oceną własnego zespołu. Co niepokojące, wśród czynników kształtujących zaufanie, respondenci stosunkowo nisko oceniają sprawiedliwość i uczciwość w swoich organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a brief synthesis of the three studies results concerning the trust in organizations conducted in the Department of Management of the University of Bielsko-Biala. These results show the tendency of the respondents to trust others, although respondents are more likely to trust people with similar positions in the organization (co-workers, group-colleagues) than their supervisors (managers, university authorities). It was also noted a relationship between the declared level of trust and the satisfaction of the work and the good judgment of the team. Unfortunately, among the factors forming trust, respondents relatively low asses justice and honesty in their organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashleigh M.J., Nandhakumar J., (2007) Trust and technologies: Implications for organizational work practices, "Decision support systems" nr 43(2).
 2. Bugdol M., (2012) Zaufanie jako wynik działalności organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 265.
 3. Butler Jr, J.K. (1991) Toward understanding and measuring conditions of trust: Evolution of a conditions of trust inventory, "Journal of Management" nr 17(3).
 4. Ciesielska M., Syrytczyk K.W., (2011) Znaczenie zaufania w organizacji zorientowanej społecznie, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" rok 15, nr 2.
 5. Costa A.C., (2003) Work team trust and effectiveness, "Personnel Review" nr 32(5).
 6. Covey S.M.R., Merrill R.R., (2009) Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 7. Dirks K.T., Skarlicki D.P., (2009) The relationship between being perceived as trustworthy by coworkers and individual performance, "Journal of Management" nr 35(1).
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2007) Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa: Difin.
 9. Jakubczak A., (2014) Subiektywny a obiektywny pomiar jakości życia zawodowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z MŚP, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1(96).
 10. Łajczak E., (2016) Znaczenie zaufania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca dyplomowa licencjacka, promotor G. Biesok, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania.
 11. Lewicka D., (2012) Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, "Organizacja i Kierowanie" nr 3(152).
 12. Madyda A., (2016) Determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw budowlanych, "Marketing i Rynek" nr 7 (CD).
 13. Małysa-Kaleta A., (2015) Zaufanie w relacjach rynkowych na współczesnym rynku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 233.
 14. Miszczak M., (2016) Budowanie zaufania w relacjach z klientami poprzez komunikowanie praktyk CSR. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 283.
 15. Nieścior A., (1999) Zaufanie w normach ISO serii 9000, "Problemy Jakości" nr 9.
 16. Nooteboom B., (2012) The dynamics of trust: communication, action, and third parties [w:] Sasaki M., Marsh R., (red.), Trust. Comparative perspectives, Leiden: Koninklijke Brill NV Publishers.
 17. Paliszkiewicz J., (2014) Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami [w:] Materiały Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
 18. Paliszkiewicz J.O., (2013) Zaufanie w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Shockley-Zalabak P., Ellis K. Winograd G., (2000) Organizational trust: what it means, why it matters, "Organization Development Journal" nr 32(3).
 20. Skrzypek E., (2015) Wpływ zaufania i relacji na rozwój kapitału społecznego organizacji [w:] Balon U., Sikora T., (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania: Aspekty społeczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
 21. Sztompka P., (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 22. Walczak W., (2013) Pułapki zaufania - motywy podejmowania decyzji kadrowych w organizacji, Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1146, "Organizacja i Zarządzanie" z. 51.
 23. Wang R., Rubenstein-Montano B., (2003) The value of trust in knowledge sharing [w:] Coakes E., (red.), Knowledge management: Current issues and challenges, Hershey, PA, USA: Idea Group Inc.
 24. Zeffane R., Connell J., (2003) Trust and HRM in the new millennium, "International Journal of Human Resource Management" nr 14(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu