BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Magdalena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Autoprezentacja i budowanie tożsamości w wirtualnych sieciach społecznościowych w poszukiwaniu pracy
Self-presentation and Building the Identity in the Virtual Social Networks in Search Employment
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 138-141, wykr., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Internet, Tożsamość
Social media, Internet, Identity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zamieszczono charakterystykę Social Media, tożsamości i autoprezentacji w kontekście kreowania swojego wizerunku na portalach społecznościowych. Podano statystki związane z popularnością poszczególnych serwisów społecznościowych w Polsce. Opisano szczegóły optymalizacji osobistego profilu według rad Guya Kawasaki. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the characteristics of Social Media, identity and self-presentation in the context of creating its image on social networks. Given statistics related to the popularity of various social networking sites in Poland. Describes the details of a personal profile optimization by advice Guy Kawasaki. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboujaoude E., (2012) Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Bronowicz M., (2014) Komunikacja wizerunkowa. Public relatios. Reklama. Branding, Wrocław: Astrum.
 3. Brzezińska A., (2006) Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej [w:] Brzezińska A.W., Hulewska A., Słomska J., (red.), Edukacja regionalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Castells M., (2003) The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford: University Press.
 5. Giddens A., (2002) Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 318.
 6. Gogołek W., (2010) Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Life_(magazine [07.12.2016].
 8. https://slownik.intensys.pl/definicja/9/serwis-spolecznosciowy/[22.03.2016].
 9. https://www.facebook.com/help/217671661585622 [07.12.2016].
 10. https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/[24.03.2016].
 11. Kawasaki G., (2016) Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 12. Kim S., Park H., (2013) Effects of Various Characteristics of Social Commerce (S-commerce) on Consumers' Trust and Trust Performance, "International Journal of Information Management", 33(2), s. 320.
 13. Kotarbiński J., (2012) Mieć czy być?, Marketing w Praktyce, nr 6, s. 20.
 14. Li X., Hess T.J., Valacich J.S., (2008) Why do we trust new technology? A study of initial trust information with organizational information systems, "The Journal of Strategic Information Systems", 17(1), s. 45.
 15. Nikitorowicz J., (1995) Pogranicze tożsamości - edukacja międzykulturowa, Białystok: Trans Humana.
 16. Nowak A., Krejtz K., (2006) Internet z perspektywy nauk społecznych [w:] Batorski D., Marody M., Nowak A., (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa: Academica.
 17. Oleś P., (2008) O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości zmianie [w:] Batory A., (red.), Oleś P., Tożsamość i jej przemiany a kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 18. Oleś P.K., Batory A., (2008) Tożsamość i jej przemiany a kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 19. Olins W., (2009) Podręcznik brandingu, Warszawa: Instytut Nauki Polskiej, s. 44.
 20. Paleczny T., (2008) Socjologia tożsamości, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 21. Pater-Ejgierd N., (2008) Dlaczego sieć przemawia obrazem? [w:] Ferenc., Olechowski K., (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono sfery Internetu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 22. Rogowski Ł., (2008) O (bez)cielesności Internetu [w:] Ferenc T., Olechnicki K., (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 23. Sarker S., Ahuja M, Kirkeby S., (2011) The role of Communications and trust In global virtual teams: A social Network perspective, "Journal of Management Information Systems", 11(3), s. 325.
 24. Schawbel D., (2016) Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 25. Stefaniak M.I., (2016) Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 258, s. 189.
 26. Szpunar M., (2004) Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności - eksplikacja socjologiczna, "Studia Socjologiczne" nr 2, s. 106.
 27. Sztompka P., (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 71.
 28. Wojciszke B., (2004) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu