BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczyk Katarzyna (Politechnika Częstochowska, Poland), Kadłubek Marta (Politechnika Częstochowska, Poland)
Tytuł
The Integrity as a Business Strengthening Factor in Times of Turbulent Global Economy
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 149-161, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Gospodarka światowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Business environment, World economy, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Navigating a business these days is certainly not an easy task. The business environment is highly competitive and dynamic where changes advance rapidly and thus; there exist those who excel in this business environment and those who are closing the doors. In the pursuit of money and customers in theses rapidly changing business conditions, today market actors may become tempted to take shortcuts and act half-heartedly or notably unfair just to overtake competitors and gain easy and fast income. Therefore, maintaining the integrity in an organization may become the critical challenge for modern businesspeople to retain the trust and loyalty of the employees, business partners, and customers and this paper focuses on these issues relying on Polish data and research results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, A.I. (2003). Równość szans rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn - teoria czy praktyka? In E. Urbańczyk (Ed.) Nowe Tendencje w Zarządzaniu Wartością Przedsiębiorstwa. Aktualny Stan i Perspektywy Rozwoju Vol. 1 (p. 289). Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
 2. Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2006). Kultura Organizacyjna - Diagnoza i Zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Cenker, E.M. (2007). Public Relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 4. Czerniachowicz, B. (2003). Inwestowanie w wiedzę w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. In E. Urbańczyk (Ed.) Nowe Tendencje w Zarządzaniu Wartością Przedsiębiorstwa. Aktualny Stan i Perspektywy Rozwoju Vol. 1 (p. 303). Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
 5. Czerniachowicz, B. (2016). Kapitał ludzki w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. In E. Wszendybył-Skulska (Ed.). Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Wydanie I. (pp. 17-19). Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
 6. Harshbarger, S., & Stringer, R. (2003). Creating A Climate Of Corporate Integrity. The Corporate Board, May-June, 11.
 7. Juchnowicz, M. (2007). Elastyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Organizacji Wiedzy. Warszawa: Difin.
 8. Kiełtyka, L. (2016). Przykłady Dobrych Praktyk w Biznesie. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
 9. Lynch, M. (2007). What is CNC?. CNC Concepts Inc., Cary IL.
 10. Otola, I., Grabowska, M., Ostraszewska, Z., & Tylec, A. (2016). Innowacyjność odwrócona - potencjał rozwoju polskich przedsiębiorstw? In E. Wszendybył-Skulska (Ed.). Innowacyjność Współczesnych Organizacji. Wybrane Aspekty. Wydanie I. (pp. 270-271). Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
 11. Piotrowska, K. (2015). Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich i portugalskich przedsiębiorstw. Organizacja i Zarządzanie, 3(31), 106-107.
 12. Romanowska, M. (2001). Podstawy Organizacji i Zarządzania. Warszawa: Difin.
 13. Rzemieniak, M. (2013). Zarządzanie Niematerialnymi Wartościami Przedsiębiorstw. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
 14. Rzemieniak, M., & Kamińska, K. (2012). Wewnętrzne Public Relations w Sytuacjach Kryzysowych. Lublin: Politechnika Lubelska.
 15. Śliwiński, R. (2012). Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 4, 53.
 16. Senge, P. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New York: Doubleday.
 17. Senge, P. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization. New York: Doubleday.
 18. Szajt, M. (2016). Znaczenie innowacji w zwiększaniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2013. In E. Wszendybył-Skulska (Ed.). Innowacyjność Współczesnych Organizacji. Wybrane Aspekty. Wydanie I (p. 311). Toruń: TNOiK, Dom Organizatora.
 19. Zwilling, M. (2012). 5 Ways to see if your business integrity is showing. Forbes. Retrieved from: http://onforb.es/1rHmmUA
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu