BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska-Szawara Ewelina (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Chosen Aspects of Information Asymmetry for Capital Market Participants
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 389-400, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Rynek kapitałowy, Oszustwa finansowe
Information asymmetry, Capital market, Financial fraud
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Enron
Abstrakt
The first part of the following paper focuses on the asymmetry of information on capital market. The second part, in turn, presents information flow on capital market in Modigliani and Miller's theorems. The third part enumerates main causes and consequences of information asymmetry. The last part is of empirical character and depicts the demise of Enron corporation. In the light of theories and empirical research presented in this article, one can conclude that information asymmetry is one of most significant causes of ineffective allocation of capital. The analysis of the issue of information asymmetry indicates that it has a negative influence on all capital market participants. It leads to the worsening of their financial situation, too. Thus, it seems well-justified that the reduction of information asymmetry would lead to a significant improvement in the functioning of capital market entities. On the one hand, development in technology and information technology is observable. It increases the possibility of information flow, and information access itself becomes less costly. On the other hand, economic organizations, capital market, and the law are becoming more and more complex and complicated, which without any doubt is an obstacle to the reduction of information asymmetry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof, G. (1970). The market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500.
 2. Begg, D., Fischer, P., & Dornbusch, R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 3. Costantino, F. (2012). Regulation of supervision on financial market. International Journal of Public Sector Management, 25(6/7), 437-443.
 4. Czekaj, J. (2008). Rynki Instrumenty i Instytucje Finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Dembe, E., & Boden, I. (2000). Moral hazard: A question of morality? New Solutions, 10(3), 257-279,
 6. Dusza, M. (1999). Rynek Kapitałowy w Polsce - Narodziny. Pierwsze Dziesięciolecie. Perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 7. Gruszecki, T. (2002). Współczesne Teorie Przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Warszawa: PWN.
 8. Gut, P. (2006). Kreatywna Księgowość a Fałszowanie Sprawozdań Finansowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31, 405-440.
 10. Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior. agency costs, and capital structer. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 11. Klimczak, B. (2006). Mikroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 12. Kubiak, K. (2009). Asymetria. Pojęcie definiujące czy dezinformujące? In P. Wojciechowski & F. Fiedler F. (Eds.), Zagrożenia Asymetryczne Współczesnego Świata (p. 28). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 13. Kutera, M., Hołda, A., & Surdykowska, P.T. (2006). Oszustwa Księgowe - Teoria i Praktyka. Warszawa: Difin.
 14. Miller, M.H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy. Growth and the valuation of shares. Journal of Business. 34, 411-433.
 15. Modigliani, F., & Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48(3),261-297.
 16. Modigliani F., & Miller, M.H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. American Economic Review, 53(3), 433-443.
 17. Nawrot, W. (2009). Globalny Kryzys Finansowy XXI Wieku. Przyczyny, Przebieg, Skutki, Prognozy. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 18. Pindelski, M. (2008). Najgorsze Strategie i Praktyki Zarządzania. Historia Upadków Przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 19. Polański, B., Pietrzak, Z., & Woźniak, B. (2008). System Finansowy w Polsce - Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Raczkowski, K. (2014). Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. In K. Raczkowski (Ed.), Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie (p. 27). Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Schmidt, W., & Buell, R.W. (2014). Decision Making Under Information Asymmetry: Experimental Evidence on Belief Refinements. Boston: Harvard Business School Press.
 22. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia Sektora Publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament Społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 24. Thiel, P. (2010). Rynek Kapitałowy i Terminowy. Warszawa: Cedur.
 25. Wei, W.Ch. (2014). Essays on Information Asymmetry and Price Impact in Market Microstructure. Sydney: The University of Sydney.
 26. Westerfield, R.W., & Jordan B.D. (1999). Finanse Przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 27. Wojciechowska-Filipek, P. (2014). Zniekształcenia informacji a bezpieczeństwo decyzji finansowych. Paper presented at Nowe paradygmaty stabilności rynku finansowego. Warszawa.
 28. Zaleska, M. (2010). Sieć bezpieczeństwa sektora bankowego. In W. Frąckowiak & J. Szambelańczyk (Eds.), Ku Paradygmatowi Nauk o Finansach (pp. 176-177). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 29. Enron. (2017). Retrieved from http://www.crawfordsworld.com/rob/apmacro/Enron/ EnronTrial.html.
 30. Raport z badania "Konsument na rynku finansowym" przeprowadzonego w Polsce dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2012, 2-5 August). Warszawa: TNS Polska.
 31. Ustawa z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz.U.2005.183.1538).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu