BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gródek-Szostak Zofia (Cracow University of Economics, Poland), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Krakow, Poland), Sikora Jakub (University of Agriculture in Krakow, Poland), Korenko Maroš (University of Agriculture in Nitra, Slovakia)
Tytuł
Prerequisites for the Cooperation Between Enterprises and Business Support Institutions for Technological Development
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 427-439, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Rozwój technologiczny, Innowacje, Współpraca
Business environment, Technological development, Innovations, Cooperation
Uwagi
summ., The paper was financed from the funds allocated to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics, as part of a grant to support research capacity
Abstrakt
The area requiring special cooperation involvement is the undertaking and implementation of technological cooperation between business and business support institutions (BSIs) both at the national and international level. The purpose of this paper is to analyze the motivation of micro-, small- and medium-sized enterprises to undertake technological cooperation with BSIs. The specific objective of the study is to know the effects and benefits of the established cooperation for the technological development of the company. The analysis was based on own research results. The realization of this goal has contributed to a better understanding of the determinants of cooperation between the analyzed entities. It is also a contribution to further research of the authors in the area of creating system support instruments for the technological development of enterprises. As a result of the conducted research, it was found that it was the services aimed at internationalization of activities that were of the highest value for the BSI customers, and the main motive for undertaking business activity was the search for knowledge or competence in areas which were recognized as deficient in the enterprises. This was confirmed by the opening up to cooperation with R&R and perceiving as value the opportunity to gain the operational cooperation of scientists who can demonstrate major research results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A. (2008). Creating of Competitive Advantage based on Cooperation. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 2. Bąkowski, A., & Mażewska, M. (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
 3. Burdecka, W. (2004). Instytucje Otoczenia Biznesu. Badanie Własne. Warszawa: PARP.
 4. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania. (1981). Warszawa: PWE.
 5. Filipowicz, P. (2011). Strategia technologiczna jako wyznacznik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP. In A. Zakrzewska-Bielawska (Ed.), Wyzwania Rozwojowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 6. Garbarski, L., Rutkowski, I., & Wrzosek, W. (1998). Marketing. Punkt Zwrotny Nowoczesnej Firmy. Warszawa: PWE.
 7. Gródek-Szostak, Z., & Kajrunajtys, D. (2010). Audyt technologiczny jako narzędzie budowy przewagi innowacyjnej przedsiębiorstwa - studium przypadku Labortest sp. z o.o. In S. Miklaszewski & B. Mikuła (Eds.), Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstw i Instytucji. Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka.
 8. Gródek-Szostak, Z. (2016). Ocena skuteczności usług proinnowacyjnych świadczonych przez ośrodki innowacji w województwie małopolskim. Przegląd Organizacji, 11(922), 10-15.
 9. Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie Przedsiębiorstw w Gospodarce Rynkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,.
 10. Karolczak-Biernacka, B. (1981). Współzawodnictwo, Współpraca, Wynik, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 11. Kuboń M.; Krasnodębski A. (2010), Logistic cost in competitive strategies of enterprises. Agricultural Economics, 56 (8), 397-402.
 12. Lewandowska, M., & Gołębiowski, T. (2016). Współpraca z partnerami instytucjonalnymi a innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. International Business and Global Economy, 35(2), 338-349.
 13. Lipka, A. (2004). Współdziałanie. Zmierzch Rywalizacji Pracowników?. Warszawa: Difin.
 14. Masiarek, A. (2011). Metody poszukiwania nowych technologii. In A. Zakrzewska-Bielawska (Ed.), Wyzwania Rozwojowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 15. Matusiak, K. B. (2010a). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. In K. B. Matusiak (Ed.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PARP.
 16. Matusiak, K. B. (2010b). Budowa Powiązań Nauki z Biznesem w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Rola i Miejsce Uniwersytetu w Procesach Innowacyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 17. Nesterak, J., Gródek-Szostak, Z., & Malinovska, O. (2016). Taking up technological cooperation in the SME Sector - an overview of the experience in the Enterprise Europe. Acta Oeconomica Cassoviensia, 9(2), 26-34.
 18. Przygodzki, Z. (2007). Konkurencyjność regionów. In J. Chadzynski, A. Nowakowska & Z. Przygodzki (Eds.), Region i Jego Rozwój w Warunkach Globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
 19. Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 20. Sikora J., Niemiec M., Szeląg-Sikora, A., & Gródek-Szostek, Z. (2017). Models and concepts of innovation in technology transfer and the regional conditions for development of entrepreneurship. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(1), 83-92.
 21. Siuta-Tokarska, B. (2017). Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50(2), 241-255.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu